31 juli Het Urker Mannenkoor 'Halleluja'

HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH 
o.l.v. Bert Moll. 
Meditatie: Ds. Heikoop.
• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. 
Thema: BERTHSAÏDA - Huis van de visserij. 

Locatie: Bethelkerk • Aanvang: 19.30 uur


Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”: een naam die al
meer dan 125 jaar klinkt. Dit oudste mannenkoor van
Urk heeft een rijk verleden en een breed repertoire.
Wat hen bijzonder maakt, is hun toewijding aan het
evangelie. In de zang van het Urker Mannenkoor klinkt
de eeuwigdurende lofzang voor hun Heiland en Zijn
liefde voor ons mensen. Met tachtig mannen, onder
wie vele jongeren, dragen ze de boodschap uit van
Gods genade. Hun karakteristieke sound en Urker
geestdrift zijn een inspiratie voor velen.

Dat alles staat onder de bezielende leiding van
dirigent Bert Moll. Al decennia staat hij op de bok van
Het Urker Mannenkoor, met een passie die de zang
doet stralen. Hij legt nadruk op de boodschap en de
inspiratie die van de zang moet uitgaan.

Het thema van deze week is wat dat betreft dit koor
op het lijf geschreven. Het immers het vissersdorp
Bethsaïda waar Jezus zijn vissersvrienden tot vissers
van mensen maakte en hen opdroeg zijn liefde aan
mensen te vertellen. Ook op Urk bepalen golven
het ritme van het leven bepalen. Ook Het Urker
Mannenkoor “Hallelujah” blijft trouw aan de opdracht:
zingen van hun Heiland en vertellen van Zijn liefde
wondergroot. Die oproep om Jezus te volgen mag
zingend door de ruimte klinken.

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu