13 Juli 2022 m.m.v. Eiland Urk

CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘EILAND URK’
MEDITATIE DS. T. KOSTER
BEGELEIDING HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT

WEEK 1 STARTAVOND . 13 JULI 2022
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR

Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’ is met ruim 90 leden inmiddels één van de grotere mannenkoren van
Urk. Een knappe prestatie als we weten dat het koor in 2003 met 20 zingende vrienden begon.
Christelijk Mannenkoor “Eiland Urk wil zich profileren door de warme klankkleur en goede verstaanbaarheid
van de gezongen tekst. Het knappe van het koor is dat ze hun liederen geheel in eigen stijl en woorden ten
gehore brengen. Daarmee weten ze hun toehoorders regelmatig te raken. Er is veel waardering voor de zang
en de boodschap. Het koor is geliefd en veelgevraagd.
Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen en eigen geschreven of bewerkte
nummers van dirigent-van-het-eerste-uur Gerrit Schinkel. Hij weet het koor te laten bloeien. Nagenoeg
alle muziek stukken die het koor uitvoert, worden door hemzelf gecomponeerd of gearrangeerd.
Inmiddels bestaat het koor dus bijna 20 jaar.
De startavond zal met Eiland Urk weer en geweldige avond worden met een koor dat samen met de aanwezigen zal
zingen tot eer van God.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu