23 augustus 2023 m.m.v. Urker Mannenkoor "Halleluja"

HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLL
LOCATIE: BETHELKERK URK
MEDITATIE: DS. G. NEDERVEEN
THEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAEL
ORGEL, PIANO: JAAP KRAMER
TROMPET: ARJAN EN EDITH POST 
WEEK 7 - 23 AUGUSTUS 2023, AANVANG: 19.30 UUR
Toegang is vrij, reservering is niet nodig.
Er is een collecte voor de onkosten.


 In 2010 vierde het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’
het honderdjarig bestaan. Daar werd ook via een
TV-reportage aandacht besteed. Later onderzoek
wees echter uit dat het koor nog veel langer bestaat.
Inmiddels al 126 jaar. Het koor werd opgericht in 1897
en is het oudste mannenkoor van Urk. Het begon
allemaal met een groep vissers die samen zongen als
ze verwaaid lagen in één van de havens van de oude
Zuiderzee.
Het koor bestaat uit 90 enthousiaste mannen die zingen
vanuit de opdracht de boodschap van Gods genade uit
te dragen door middel van zang. Het repertoire van
het koor bestaat uit psalmen, christelijke liederen in
verschillende talen en klassieke koorwerken.


Het Urker Mannenkoor heeft diverse onderscheidingen
ontvangen, waaronder gouden platen en een gouden
CD en de Koninklijke Erepenning voor de verdiensten
voor de christelijke koormuziek. In 2012 werd het koor
ook bekroond met de Zilveren Duif Award voor het
beste album gewijde muziek.


Bert Moll is de dirigent. Hij heeft een rijke muzikale
loopbaan en heeft zich gespecialiseerd in koormuziek.
Hij staat bekend om zijn vakmanschap, muzikaliteit
en liefde voor het geestelijke lied. Onder zijn leiding
heeft het koor zich verder ontwikkeld en zijn er nieuwe
tradities ontstaan, zoals jaarlijkse concerten en
opnames.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu