2 augustus 2023 m.m.v. Christelijk Gemengd Koor Urk

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, 
MEDITATIE: DS. K. STAAT, 
THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,
BEGELEIDING: HARRY HAMER.

WEEK 4 - 2 AUGUSTUS 2023
LOCATIE: BETHELKERK URK
AANVANG: 19.30 UUR

Door een samenvoeging van het Gereformeerd Kerkkoor en het voormalige
Christelijk Gemengd Koor Excelsior ontstond in 2018 het Christelijk Gemengd Koor Urk.
Geloofsbeleving, saamhorigheid en lofzingen zijn de woorden op hun visitekaartje. Dat
gevoel, samen beleven, belijden en uitdragen.

Zingen en musiceren tot eer van God. En vooral zingend de blijde boodschap van het
evangelie verkondigen. Iedereen is bij dit koor van harte uitgenodigd om mee te komen
zingen! Ze staan er ook altijd voor open om medewerking te verlenen aan een zangdienst,
kerkdienst of optreden.

Onder leiding van hun bevlogen dirigent Thom Hesseling wordt vol enthousiasme
gerepeteerd en gezongen. Het koor kan tot grote muzikale hoogte stijgen. Zo voerde
het koor samen met een orkest al eens het Oratorium ‘De Schepping’ van Johan
Bredewout uit. De aanwezigen waren zonder uitzondering enthousiast over de muzikale
prestatie die de mannen en vrouwen van het Christelijk Gemengd Koor Urk ten gehore
brachten.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu