19 juli 2023 m.m.v. Urker gem. koor "Immanuël"

URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, 
MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, 
THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, 
BEGELEIDING: JAAP KRAMER EN GERWIN VAN DER PLAATS. 
WEEK 2 - 19 JULI 2023 - AANVANG: 19.30 UUR, LOCATIE: BETHELKERK URK, 
Toegang is vrij, er is een collecte voor de onkosten.

Het Urker Gemengd Koor “Immanuël” neemt een unieke plaats in binnen het rijke korenlandschap
van Urk. Het koor zingt liederen over houvast in het geloof en de liefde van God die zijn eniggeboren
Zoon gaf. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige geestelijke muziek, variërend van traditionele
psalmbewerkingen tot opwekkingsliederen. Het koor heeft een goede reputatie opgebouwd door hun
frisse manier van zingen en heeft optredens op radio en televisie verzorgd, evenals cd-uitgaven.

Het koor is 43 jaar geleden opgericht door jongeren die wilden zingen zonder zich bij een traditioneel
gemengd koor aan te sluiten. Na een voorzichtig begin groeide en bloeide het koor onder leiding van
verschillende dirigenten en maakte concertreizen naar verschillende landen. Sinds 1997 staat Imma
nuël onder leiding van dirigent Harm Hoeve. Het koor heeft zich ontwikkeld tot een sprankelend geheel,
met vooral de sopranen als uitblinkers. Het is een lust om naar ze te luisteren. In 2022 werd de naam
gewijzigd naar Urker Gemengd Koor Immanuël om de Urker roots te benadrukken.
Het koor draagt de boodschap uit van vrije genade door het bloed van Christus en zingt met vreugde
en troost. Het Urker Gemengd Koor Immanuël blijft groeien, bloeien en de boodschap van “Immanuel,
God met ons” uitdragen.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu