17 Augustus m.m.v. Jgk "Immanuel"

JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUËL’
Dirigent Harm Hoeve
MEDITATIE DS. W. P. EMAUS
GENEZENDE HANDEN
BEGELEIDING JAAP KRAMER EN JORRIT WOUDT

WEEK 6 . 17 AUGUSTUS 2022
AANVANG 19.30 UUR
LOCATIE BETHELKERK URK

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Bethelkerk, Klein koor Immanuël
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging
16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert
19:30 uur: Bethelkerk, Jong Gemengd koor ‘Immanuël’

Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’ zingt graag liederen over houvast in het geloof. Het koor zingt ook vanuit de overtuiging dat God
Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven uit liefde voor ons. Dat uit zich al in de naam van het koor; Immanuel: God met ons. Het
koor werd in 1980 opgericht. Sindsdien groeide en bloeide het koor. Sinds 1997 staat het koor onder leiding van Harm Hoeve.
Hij vergt het uiterste van de koorleden, maar tilt ze daardoor naar een hoger plan. Dit resulteert in een sprankelende klank en
een krachtige sound. Vooral de sopranen zijn een klasse apart te noemen. Buitencategorie in korenland. Maar ook de mannen
laten zich niet onbetuigd.

In 2020 bestond het Jong Gemengd koor Immanuel 40 jaar. Maar dit kon niet niet gevierd worden door de coronabeperkingen.
Daarom werd op zaterdag 25 juni j.l. een jubileumconcert gehouden. Het koor zong deze avond psalmen en liederen die de
achterliggende jaren van grote betekenis zijn geweest. Ook was er de première van het nieuwe, nog niet uitgevoerde oratorium
“God met ons” van Johan Bredewout die dit muziekstuk speciaal voor het koor geschreven. Met de naklank nog vers in het
geheugen staan Immanuël en Harm Hoeve nu voor een avond Zingen in de Zomer.

Programma 2022

De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘EILAND URK’ MEDITATIE DS. T. KOSTER BEGELEIDING HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT WEEK 1 STARTAVOND .
CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’MEDITATIE JEUGDPASTOR S. BAKKERBEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN HARRY HAMER WEEK 2 . 20 JULI 2022 LOCATIE...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URKMEDITATIE: DS. H.J. ZUIDHOFTHEMA: BESCHERMENDE HANDENBEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN EN MINNE VELDMAN WEEK 3 . 27 JULI 2022LOCATIE...
MANNENKOOR ‘URKER ZANGERS’Dirigent Jacob Schenk MEDITATIE DS. K. VAN DER SLOOTTHEMA: GEVOUWEN HANDENBEGELEIDING MINNE VELDMAN EN HENDRIK VAN VEEN WEEK 4...
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR ‘CRESCENDO’ Dirigent: Louwe Kramer THEMA: DRAGENDE HANDEN MEDITATIE DS. A.C. KELEMEN BEGELEIDING JAAP KRAMER EN HENDRIK VAN...
JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUËL’ Dirigent Harm Hoeve MEDITATIE DS. W. P. EMAUS GENEZENDE HANDEN BEGELEIDING JAAP KRAMER EN JORRIT...
HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE Dirigent Joost van Belzen MEDITATIE PROPONENT H.J. VAN DER WAL THEMA DOORBOORDE HANDENBEGELEIDING MARTIN ZONNEBERG EN JAAP...
HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’ Dirigent Bert Moll MEDITATIE DS. MARK DE JAGER THEMA ZEGENENDE HANDEN WEEK 8 . 31 AUGUSTUS 2022...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu