13 Juli 2022 m.m.v. Eiland Urk

CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘EILAND URK’
MEDITATIE DS. T. KOSTER
BEGELEIDING HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT

WEEK 1 STARTAVOND . 13 JULI 2022
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR

Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’ is met ruim 90 leden inmiddels één van de grotere mannenkoren van
Urk. Een knappe prestatie als we weten dat het koor in 2003 met 20 zingende vrienden begon.
Christelijk Mannenkoor “Eiland Urk wil zich profileren door de warme klankkleur en goede verstaanbaarheid
van de gezongen tekst. Het knappe van het koor is dat ze hun liederen geheel in eigen stijl en woorden ten
gehore brengen. Daarmee weten ze hun toehoorders regelmatig te raken. Er is veel waardering voor de zang
en de boodschap. Het koor is geliefd en veelgevraagd.
Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen en eigen geschreven of bewerkte
nummers van dirigent-van-het-eerste-uur Gerrit Schinkel. Hij weet het koor te laten bloeien. Nagenoeg
alle muziek stukken die het koor uitvoert, worden door hemzelf gecomponeerd of gearrangeerd.
Inmiddels bestaat het koor dus bijna 20 jaar.
De startavond zal met Eiland Urk weer en geweldige avond worden met een koor dat samen met de aanwezigen zal
zingen tot eer van God.

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu