27 Juli m.m.v. Chr. gem. koor "Urk"

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK
MEDITATIE: DS. H.J. ZUIDHOF
THEMA: BESCHERMENDE HANDEN
BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN EN MINNE VELDMAN

WEEK 3 . 27 JULI 2022
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR

Door een samenvoeging van het Gereformeerd Kerkkoor en het voormalige Christelijk
Gemengd Koor Excelsior ontstond enige jaren geleden Het Christelijk Gemengd Koor Urk.
Geloofsbeleving, saamhorigheid en lofzingen zijn de woorden op hun visitekaartje. Dat
gevoel, dat samen beleven, belijden en uitdragen. Zingen en musiceren tot eer van
God. En vooral zingend de blijde boodschap van het evangelie verkondigen.

Onder leiding van hun bevlogen dirigent Thom Hesseling wordt vol enthousiasme gerepeteerd
en gezongen. Het koor kan tot grote muzikale hoogte stijgen. Dat bleek ook wel op 22 april
van dit jaar. Toen voerde het koor samen met een orkest het Oratorium ‘De schepping’
van Johan Bredewout uit. De aanwezigen in de Bethelkerk waren zonder uitzondering
enthousiast over de muzikale prestatie die de mannen en vrouwen van het Christelijk
Gemengd Koor Urk ten gehore brachten

Programma 2022

De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘EILAND URK’ MEDITATIE DS. T. KOSTER BEGELEIDING HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT WEEK 1 STARTAVOND .
CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’MEDITATIE JEUGDPASTOR S. BAKKERBEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN HARRY HAMER WEEK 2 . 20 JULI 2022 LOCATIE...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URKMEDITATIE: DS. H.J. ZUIDHOFTHEMA: BESCHERMENDE HANDENBEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN EN MINNE VELDMAN WEEK 3 . 27 JULI 2022LOCATIE...
MANNENKOOR ‘URKER ZANGERS’Dirigent Jacob Schenk MEDITATIE DS. K. VAN DER SLOOTTHEMA: GEVOUWEN HANDENBEGELEIDING MINNE VELDMAN EN HENDRIK VAN VEEN WEEK 4...
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR ‘CRESCENDO’ Dirigent: Louwe Kramer THEMA: DRAGENDE HANDEN MEDITATIE DS. A.C. KELEMEN BEGELEIDING JAAP KRAMER EN HENDRIK VAN...
JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUËL’ Dirigent Harm Hoeve MEDITATIE DS. W. P. EMAUS GENEZENDE HANDEN BEGELEIDING JAAP KRAMER EN JORRIT...
HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE Dirigent Joost van Belzen MEDITATIE PROPONENT H.J. VAN DER WAL THEMA DOORBOORDE HANDENBEGELEIDING MARTIN ZONNEBERG EN JAAP...
HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’ Dirigent Bert Moll MEDITATIE DS. MARK DE JAGER THEMA ZEGENENDE HANDEN WEEK 8 . 31 AUGUSTUS 2022...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu