Welkom

 Zingen in de zomer wordt vanaf 1976 ieder jaar georganiseerd door een comité van de gezamenlijke Evangelisatiecommissie Urk.

In 2013 voor de 37e keer georganiseerd.

 Zingen in de Zomer bestaat uit twee onderdelen:  .....

Elke werkdag Inloopuur in Kerkje aan de Zee

  • In juli en augustus  (afhankelijk van de vakantieperiode) wordt er op iedere werkdag tussen 14.00 uur en 15.00 uur een inloopuur met een afwisselend programma met daarbij  ook veel samenzang georganiseerd in het Kerkje aan de Zee. Bezoekers kunnen hierbij zelf liederen aangeven uit een zangbundel. 

 

Op woensdag Zangavonden in Bethelkerk 

  • Tijdens deze periode wordt er op 8 achtereenvolgende woensdagavonden  in de Bethelkerk een zangavond georganiseerd, waaraan (meestal) medewerking wordt verleend door één van de Urker koren en daarnaast een kort gesproken woord.
    Deze avonden beginnen om 19.30 uur. 

 

Zingen in de Lente is in de maand maart altijd op een woensdagavond  dezelfde manier als een avond in de zomer.

Zingen in de Winter is een middag- avondprogramma.
Er worden op diverse plaatsen op Urk het evangelie op zeer uiteenlopende manieren verkondigd.
De afsluiting vindt plaats in de Bethelkerk. 

U wordt hartelijk uitgenodigd om de zangavonden bij te wonen.


Overige activiteiten: 

Verder activiteiten waarbij de Gezamenlijke Evangelisatiecommissie medewerking verleent:

* Er wordt op de Hemelvaartsdag een gezamelijke middagdienst met een zangkoor georganiseerd. 

* Op aanvraag van de gemeente Urk organiseert de Evangelisatie Commissie een dienst in het Kerkje aan de Zee op Open Monumentendag. Deze is te vergelijken met een zangdienst in de zomer. 

Het is op de derde zaterdag in september van 15.00 – 16.00 uur.

* Op aanvraag van de organisatie Urk in Wintersferen organiseert de Evangelisatie Commissie een dienst in het Kerkje aan de Zee. Deze is te vergelijken met een zangdienst in de zomer. Het is eenmaal in de twee jaar in februari.

* Op aanvraag van de Oranje Commissie organiseert de Evangelisatie Commissie een evangelisatiedienstin de tent op de haven in de week van Koninginnedag.
Deze wordt in de avonduren op de zondag in de desbetreffende week georganiseerd.

Voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig.

Commissieleden die helpen de activiteiten te organiseren, zangers, declamatoren, leidinggevenden, rondbrengers van drukwerk, ICT ‘ers enzovoort.

Wilt u helpen om bij de bovenstaande activiteiten te realiseren….?????

ER ZIJN ALTIJD WERKZAAMHEDEN TE VINDEN DIE BIJ U PERSOONLIJK PASSEN. Bel gerust voor informatie.

Uw hulp is zeer welkom!!! 

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu