Oude kaarsenkronen kennen een verhaal

Verhaal over de 2 kaarsenkronen in het Kerkje aan de Zee..

Twee kaarsenkronen hangen er in het Kerkje aan  de Zee.
Er zit een verhaal achter verborgen.
Naar overlevering komt er een exemplaar uit de vorige kerk, die instortte.
En is gedateerd: Renaissance.


Maar in het kerkje, konden er wel twee een plaats krijgen.
Daarom werd er een zelfde model door een kopersmid nagemaakt.
Die deed zijn werk zo grondig, dat er geen aanwijsbaar verschil meer te bekennen is. 

Met de kerstdagen branden, de Goudse kaarsen, al jaren uitbundig.
Vertellen van het LICHT DER WERELD dat kwam.
Laat dat LICHT maar schijnen en blijven schijnen
Totdat:  HET  LICHT komt!   

Programma 2023

Het Zingen in de Zomer seizoen 2023 loopt van 12 juli t/m 30 augustus.
Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu