Oude kaarsenkronen kennen een verhaal

Verhaal over de 2 kaarsenkronen in het Kerkje aan de Zee..

Twee kaarsenkronen hangen er in het Kerkje aan  de Zee.
Er zit een verhaal achter verborgen.
Naar overlevering komt er een exemplaar uit de vorige kerk, die instortte.
En is gedateerd: Renaissance.


Maar in het kerkje, konden er wel twee een plaats krijgen.
Daarom werd er een zelfde model door een kopersmid nagemaakt.
Die deed zijn werk zo grondig, dat er geen aanwijsbaar verschil meer te bekennen is. 

Met de kerstdagen branden, de Goudse kaarsen, al jaren uitbundig.
Vertellen van het LICHT DER WERELD dat kwam.
Laat dat LICHT maar schijnen en blijven schijnen
Totdat:  HET  LICHT komt!   

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu