Kerk met 3 namen

Wist u dat de Bethelkerk 3 namen heeft gehad?Tot 1836 kende het eiland Urk één kerk. Dat was het in 1786 gebouwde Kerkje aan de Zee. Mogelijk gemaakt door de stad Amsterdam, dat eigendom was van het kleine eiland in de Zuiderzee. In 1836 stichtte ds. Hendrik de Cock uit Ulrum een afgescheiden gemeente. Deze kwam eerst bij elkaar in een grote boerenschuur. Later werd een kerk gebouwd. Waarschijnlijk doordat  deze kerk kleiner was dan het Kerkje aan de Zee werden ze genoemd de GROTE kerk en de KLEINE kerk. De kleine kerk was de naam van de voormalige Bethelkerk. Van dit “KLEINE” kerkje is de grootte nog te zien. Het oude gebouw bevindt zich achter de preekstoel van de huidige kerk. Tijdens de restauratie werden de muren schoongemaakt en zagen we de contouren van deze kleine kerk.

Toen in 1885 de  huidige kerk werd gebouwd, bleef in eerste instantie de naam KLEINE kerk bestaan. Een kerk met een eenvoudig interieur, 1200 stoelen,  wat rokende kachels, een deftige burgemeestersbank en, tot 1910, geen orgel.  Maar wel met een preekstoel en het ijzeren doophek. De Afsluitdijk kwam. Urk werd eiland af. Uitbreidingsplannen kwamen. De gemeente groeide. Er werd een houten NOOD-kerk gebouwd. Namen wijzigden. De noodkerk werd Noorderkerk (of Patrimonium) en de kleine kerk werd ZUIDERKERK. Deze naam werd gedragen tot 1954. Er werd een nieuwe kerk gebouwd op de scheiding van oud en nieuw Urk. Namen werden gegeven, de Noorderkerk werd Petrakerk. Naar Petrus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. 


De Zuiderkerk veranderde in Bethel kerk. Denkend aan Jacob die droomde dat engelen van boven naar beneden klommen. (Genesis 28) En hij noemde die plaats: Bethel. Dit is de poort des Heren. Dit is een huis van God.
De Bethelkerk -door onze voorouders bijeengebracht met centen en dubbeltjes- is een bouwwerk van de eenvoud. Je mist er pracht en praal. En je vindt, in de  details, wat opvallende ornamenten. Het gebouw heeft een bijzondere plek in de harten van de bevolking. Urk kent geen grootste huizen of gebouwen, of bouwhistorie… daar was men te arm voor. Maar de “kleine” kerk, daar was en is  men trots op. Het is misschien daarom dat de kerk in de volksmond wel wordt genoemd : “de kathedraal” .

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu