Een olielamp onder de preekstoel

Er zijn van die dingen die je ziet, maar waarvan je de achtergrond niet weet.
Onder de Bethel kansel hangt een oude Olie lamp.

Er zijn van die dingen die je ziet, maar waarvan je de achtergrond niet van weet.
Onder de Bethel kansel hangt een oude olie lamp. (foto)
Image 

Er werd me gevraagd naar het waarom.

Is dit een cadeau?
Of
heeft dat een bedoeling?

Ligt er een Bijbelse opdracht in?

De oplossing is echter heel eenvoudig.
Vroeger was Urk een eiland
Op dat eiland had men niet de beschikking over elektriciteit.
Een heuse centrale kwam pas in de vorigen eeuw.
Straatverlichting en ook de kerkverlichting waren een aantal olielampen.
Ook de kerk kende deze verlichting
Toen echter de elektrische verlichting kwam waren deze lampen overbodig geworden.
Als een stukje geschiedenis en nostalgie werd er een exemplaar bewaard.
Deze kreeg een plek onder de kansel, en hangt daar nu al jaren.
Dus niet, zoals gesuggereerd werd om een Bijbelse uitdrukking als een "lamp onder de korenmaat" uit te beelden.
De lamp blijft ook hier bovenop de kansel liggen.
Het WOORD dat ieder mens verlicht.
Dat wijst naar het LICHT van de wereld!

O, ja! In mijn jongensjaren viel in de avonddienst de verlichting uit. Ik zie in mijn gedachten nog de oude koster ( bijgenaamd de NEEF) naar voren gaan om de lamp aan te steken. Zo kreeg de dominee toch nog licht in de duisternis. En het orgel kon spelen want dat had toen nog een trapinstallatie voor wind. En de gemeente kon zingen: Uw Woord is mij een lamp voor mijne voet.
Een pad om het donker op te laten klaren. Meer dan een olielamp onder de preekstoel........


Programma 2023

Het Zingen in de Zomer seizoen 2023 loopt van 12 juli t/m 30 augustus.
Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu