Ds. Van Duijvenbode: Mijn broek zakte er van af...

Geen afbeeldingSinds 2001 staat Ds. Van Duijvenbode op Urk. Ds. Van Duijvenbode wilde eigenlijk altijd al zingen in een koor, maar door zijn werk als predikant lukte dit vaak niet.

“In eerdere gemeenten werd er meestal door de week gerepeteerd, op Urk is de repetitie in het weekend. Ik dacht: ‘Dit is mijn kans’ en alhoewel ik alle koren mooi vind, vond ik toch dat Crescendo het meest het Urker karakter uitstraalde. Daarom heb ik voor Crescendo gekozen.” Vroeger had Ds. Van Duijvenbodeal wel eens van Zingen in de Zomer gehoord. Is hier iets in veranderd sinds hij op Urk staat? “Zingen in de Zomer is voor mij een bijkomende zegen.”

De eerste ervaring van Ds.
Van Duijvenbode binnen Zingen in de Zomer is er meteen één om in te lijsten.“Op één van de woensdagavonden zongen we met Crescendo en ik verzorgde tevens de meditatie. Ik was net op Urk en had nog geen eigen Urker pak. Daarom had ik van iemand een leenpak gekregen. Toen ik de kansel opliep, zakte mijn broek af…. Toen ik later nog eens in Kampen was, bleken veel mensen zich dit te herinneren.”
 
Op de vraag wat zingen
voor Ds. Van Duijvenbode betekent,
krijgen we een kort en bondig antwoord.“Het zingen is het stemmen van de ziel. Zingen is het grootmaken van God door te getuigen van het evangelie.” Heeft Ds. Van Duijvenbode ook nog favoriete liederen? “O ja, meerdere zelfs, maar op ditmoment vind ik ‘Houd mij dicht bij U’ heel mooi.” Dat er zoveel mensen op Zingen in de Zomer afkomen, is voor Ds. VanDuijvenbode geen verrassing. “Mensen zoeken naar God en hebben God gevonden.” Als we vragen wat Ds. Van Duijvenbodevan het thema vindt, heeft hij al een invulling gevonden.

“Maak mij… een beeld van U.” 

bron: Kruispunt 2006

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu