ds. C. Bijman

Zingen tot zegen, in gesprek met ds. C. Bijman 
Dominee Bijman keerde na 28 jaar Urk dit voorjaar terug naar zijn eerste gemeente Arnemuiden in Zeeland. 28 jaar Urk betekent dan dus ook 28 jaar Zingen in de Zomer. We stelden hem een paar vragen.


De eerste keer Zingen in de Zomer hoe was dat?
De eerste keer dat ik meewerkte aan Zingen in de Zomer was op 30 juli 1980- toen nog gehouden in het Kerkje aan de Zee. Het jeugdkoor “The Removels” onder leiding van Menno Hakvoort verleende medewerking en het ging naar aanleiding van Mattheus 8 :18-27 over het volgen van Jezus. De titel van mijn toespraak luidde: “De weg van de mééste weerstand”.
In 1979 had ik trouwens ook al gesproken tijdens een middagpauzedienst in hetzelfde kerkje. De eerste keer dat ik meewerkte aan Zingen in de Zomer in de Bethelkerk was op 22 juli 1987.

 
Wat vindt u van Zingen in de Zomer?
 Ik heb het altijd weer bijzonder gevonden dat er zoveel mensen op af komen op de woensdagavonden van Zingen in de Zomer. Ik hoop van harte (en geloof ook) dat al die avonden niet voor niets zijn gehouden, maar dat het voor mensen ook tot zegen is geweest, misschien wel tot een eeuwige zegen….

Geloven anno 2007 hoe ervaart u dat? Geloven in 2007 is wat de inhoud betreft niet anders dan vroeger, maar je kunt het helaas met steeds minder mensen delen. En toch hebben al die mensen die niet naar de kerk gaan, bidden of bijbellezen -zonder het te beseffen - het Evangelie zo nodig….. Onze vraag mag wel zijn: Hoe kunnen we ze dat duidelijk maken? In ons gebed mogen de mensen ons zien, dat het een vreugde is te mógen geloven… 

Hoe kunnen mensen persoonlijk over hun geloof spreken of evangeliseren, heeft u daar nog een idee over?
 
Ik denk dat er onder de kinderen van de kerkverlaters weer wat meer openheid komt voor religie in het algemeen en voor het Christelijk geloof in het bijzonder. Laten wij, als wij de kans krijgen, niet nalaten te getuigen van onze Heiland!

Hoe ervaart u dat, toen en nu, in Zeeland?
 Er ligt hier in Zeeland zeker een evangelisatietaak. Onze gemeente telt een behoorlijk aantal leden die nooit meer in de kerk komen. Ik ben van plan ze allemaal op te zoeken om te proberen weer in gesprek te raken over het Evangelie.

 
Heeft u nog ideeën of aanbevelingen voor Zingen in de Zomer?
 Zolang Zingen in de Zomer nog mensen trekt, moeten we er zeker mee doorgaan. Als er één mens door tot de Here Jezus mag worden gebracht is het alle moeite en inspanning zeker waard! Op de eerste Pinksterdag werden er 3000 mensen bekeerd op één preek (van Petrus). Een groot wonder! Maar de profeet Zacharia zegt dat we niet mogen verachten de dag der kleine dingen: als er één mens bekeerd wordt op 3000 preken is dat niet een minder een wonder!

 
Heeft u nog een speciale ervaring meegemaakt met Zingen in de Zomer? 
Niet een speciale ervaring komt bij mij boven, wel de herinnering aan fijne, gezegende avonden!!

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu