Geschiedenis

Geschiedenis

Het was op een zaterdagmiddag in de zomer van 1976, van 12:00 tot 13:00 uur dat voor het eerst Zingen in de Zomer werd gehouden. Het was een spontaan initiatief, om wat voor de "dagjesmensen" te doen. Ze wat meer mee te geven vanaf ons dorp, dan alleen wat indrukken, een lekker visje en herinneringen.

In de grote Bethelkerk werd een proef gehouden. Klaas en Co Bakker zongen en Evert de Boer sprak over een woordje dat je kon schrijven op de rand van een lucifersdoosje, KOM! Hij besloot met een klein gedichtje:

Er staat in de Bijbel een woordje zo klein
Maar van onschatbare waarde voor wie gered wil zijn
Want als je gaat aan het tellen, krijg je een grote som
Door de ganse Bijbel loopt het kleine woordje; KOM!

 

 

Het sloeg aan. Een programma werd opgesteld. En dat jaar werden "middagpauzediensten" gehouden. Onder het thema: De Bethel open, ook in de week...
In het volgende jaar werden de eerste proeven genomen met evangelisatiediensten, op de zaterdag avond. Met bekende sprekers als: Ds. Jac van Dijk, Prof. Diepenhorst, Ds. Landheer.

Later kwam er meer structuur in het werk. De relatie met de Hervormde evangelisatiecommissie was uitstekend en al gauw werd het Kerkje aan de Zee ook bij het werk betrokken. Samen zingen is een beleving op zich. En op Urk wel heel speciaal. Zingen, als op de baren en het kabbelen van de zee. Vol enthousiasme. Dat is Zingen in de zomer.

Het aanvangstijdstip verschoof naar 14:00 en i.p.v. de zaterdagavond werd gekozen voor de woensdagavond.
Door de jaren heen groeide het Zingen in de Zomer uit tot een organisatie die zich gedragen weet door vele vrijwilligers en de samenleving. Mensen die in hun vakantie hier tijd voor vrijmaken. Het werd zelfs een landelijk gebeuren. Een soort "Holland koor!" Veel mensen stemmen hun vakantie af, op een van de woensdagen. Anderen zoeken naar een welbesteed dagje Urk. En weer anderen belandden "zomaar" in de kerk, waar ze al jaren niet meer komen of van weten. Het zingen bleef en de boodschap wordt meegegeven. Die boodschap is nog steeds hetzelfde: JE MAG KOMEN!

KOM! Immers Jezus zegt: Komt allen tot Mij die vermoeit en belast zijt. Ik zal u RUST geven.
Rust. Herschepping. Recreatie.

Zingen in de zomer een fenomeen, in deze tijd.
Kom gerust meezingen!
Van harte uitgenodigd!

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu