Welkom

 Zingen in de zomer wordt ieder jaar georganiseerd door een comité van de gezamenlijke Evangelisatiecommissie Urk.

Het wordt in 2022 voor de 46e keer georganiseerd.

 Zingen in de Zomer bestaat uit twee onderdelen:  .....

Elke werkdag Inloopuur in Kerkje aan de Zee

  • In juli en augustus  (afhankelijk van de vakantieperiode) wordt er op iedere werkdag tussen 14.00 uur en 15.00 uur een inloopuur met een afwisselend programma met daarbij  ook veel samenzang georganiseerd in het Kerkje aan de Zee. Bezoekers kunnen hierbij zelf liederen aangeven uit een zangbundel. 

Op woensdag Zangavonden in Bethelkerk 

  • Tijdens deze periode wordt er op 8 achtereenvolgende woensdagavonden  in de Bethelkerk een zangavond georganiseerd, waaraan (meestal) medewerking wordt verleend door één van de Urker koren en daarnaast een kort gesproken woord.
    Deze avonden beginnen om 19.30 uur. 

 

U wordt hartelijk uitgenodigd om de zangavonden bij te wonen.

 


Overige activiteiten: 

Zingen in de Lente is in de maand maart altijd op een woensdagavond  dezelfde manier als een avond in de zomer.

Zingen in de Winter is een middag- avondprogramma.
Er worden op diverse plaatsen op Urk het evangelie op zeer uiteenlopende manieren verkondigd.
De afsluiting vindt plaats in de Bethelkerk. 

Verder activiteiten waarbij de Gezamenlijke Evangelisatiecommissie medewerking verleent:

* Er wordt op de Hemelvaartsdag een gezamelijke middagdienst met een zangkoor georganiseerd. 

* Op aanvraag van de gemeente Urk organiseert de Evangelisatie Commissie een dienst in het Kerkje aan de Zee op Open Monumentendag.
Deze is te vergelijken met een zangdienst in de zomer. 
Het is op de derde zaterdag in september van 15.00 – 16.00 uur.

* Op aanvraag van de organisatie Urk in Wintersferen organiseert de Evangelisatie Commissie een dienst in het Kerkje aan de Zee.
Deze is te vergelijken met een zangdienst in de zomer.
Het is eenmaal in de twee jaar in februari.


Voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig.

Commissieleden die helpen de activiteiten te organiseren, zangers, declamatoren, leidinggevenden, rondbrengers van drukwerk, ICT ‘ers enzovoort.

Wilt u helpen om bij de bovenstaande activiteiten te realiseren….?????

ER ZIJN ALTIJD WERKZAAMHEDEN TE VINDEN DIE BIJ U PERSOONLIJK PASSEN. Bel gerust voor informatie.

Uw hulp is zeer welkom!!! 

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu