ZidZ 2015 met Crescendo (Preview deel 1 + 2)

crescendoBekijk alle 2 delen van het videoverslag van de 2e Zangavond , 15 juli 2015
met medewerking van Chr. Urker Visserskoor  "Crescendo"
(Klik door)

 

Videoreportage DEEL 1:

Samenzang: Doet bij uw harp de psalmen horen, Al rolt de zee, al loeit de wind, Storm en duisternis bedreigt u,

Koorzang: Psalm 93 en "O, woeste zee"

Samenzang: Loeit de levensorkaan, Als g'in nood gezeten,
Opening, 
Moment van herdenken,

Samenzang: DE Heer beschut wie bij Hem schuilen,

Gebed,

Samenzang: Jezus, die mijn ziel bemint,

Schriftlezing: Marcus 4: 35-41

Samenzang; Klem vast aan de Rots u

Koorzang: Ruwe stormen mogen woeden, Er is een God die hoort,

Samenzang: Geef de Heiland 't roer in handen

Overdenking:  De Storm op Zee

Solozang: Met Christus aan boord, Je hoeft niet bang te zijn

Samenzang: t Scheepje onder Jezus' hoede

 

Videoreportage DEEL 2:

Koorzang; Tot de storm voorbijgaat, Wat de toekomst brengen moge

Samenzang; Als op 's levens zee, O eew'ge Vader, sterk in macht

Dankgebed,

Samenzang: Wil toch bedenken, Hij is nabij

Toegift Koor: Ziet in blinde razernij,

Sluiting

Slotzang: Grote God, ik wil U loven

 

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu