Zingen in Wintersferen

Zaterdag 26 November is de afsluiting van het zangseizoen 2016 van ZIngen in de zomer met als thema:
"De reis van je leven".
Er is die dag veel te doen op Urk:

, vanaf 10 uur is er een gezellige wintermarkt,
vanaf 11 uur kunt U het evenement "Urk in Wintersferen" bezoeken .
Om 14 uur is er een zangmiddag m.m.v Gekes Tiental in de Bethelkerk.

Vanaf 19:30 is er de afsluitende zangavond m.m.v. Chr. Mannenkoor Soli Deo Gloria en het Ars Musica orkest.
Het belooft een prachtige avond te worden o.l.v. Jaap Kramer, Hendrik van Veen (orgel) en Martin Zonnenberg (piano)
Meditatie door ds. Hans van Ark en een korte presentatie over het werk van Kerk in Actie.

De toegang is vrij (er is wel een collecte), als U verzekerd wilt zijn van een plekje is het ook mogelijk om gratis kaarten te reserveren, via de site van Zingen in de Kerk

 

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu