Beluister ds Henk Poot met dienst op Israelzondag

Ds. Henk Poot preekte dit jaar ter gelegenheid van de Israelzondag 2 Oktober 2011  weer op Urk  in de Hervormde Gemeente (op) Urk in kerkgebouw De Ark aan de Vlechttuinen.


De complete dienst is ook  >>hier<< als mp3 te downloaden.

Ds. Henk Poot is predikant binnen de PKN en verbonden aan de organisatie Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan.


 

Dit najaar zijn er in Heerenveen drie studieavonden met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Zijn thema is: “Abraham, aartsvader van Israël en vriend van God”. De bijeenkomsten zijn op drie achtereenvolgende dinsdagavonden: 4, 11 en 18 oktober in ’t Nije Huys, Burg. Falkenaweg 14 in Heerenveen, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Iedereen is welkom en de toegang is vrij.

Waarom roept God Abraham en waarom moet hij op reis? Waar brengt God hem naartoe? Wat betekent het om de stamvader te worden van een volk dat zo talrijk is als de sterren aan de hemel? Waarom moet het Joodse volk er eigenlijk komen? Wat is de rol van Sarah en Lot en Hagar en Ismaël? Op al deze en nog veel meer vragen gaat ds. Poot uitvoerig in tijdens de  komende serie van drie avonden, waarop u Abraham kunt volgen op zijn tocht door het leven - een leven van geloof en menselijke berekening, van beloften en overgave. In de loop van de avond is er verkoop van producten uit Israël. Inl. 0513-624 486. 

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu