Startdag Zingen in de Zomer

Programma Startdag Zingen in de Zomer 13 juli 2022:

12:00 uur: Bethelkerk: Stil Moment

11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

14:00 uur: Bethelkerk: Vocaal Ensemble De Twente Zangers

16:00 uur: Bethelkerk, Inloop Orgelconcert Gert van Hoef

19:30 uur: Bethelkerk, Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’


STIL MOMENT

Onze tijd kent weinig stilte. We leven in een onrustige tijd. Er is van alles aan de hand. Crisis, oorlog,
onzekerheid. Het stormt in ons leven. Momenten van rust en stilte zijn meer dan ooit nodig. In de stilte
word je gevormd. Een lied zegt: “Wees stil voor het aangezicht van God”. De profeet Elia ontmoette God in
een zachte wind. Even stil zijn. Even onze handen laten rusten.

Ook bij Zingen in de Zomer zoeken we op de eerste en laatste middag van het Zingen in de Zomer een
moment van stilte. Rond 12:00 uur gaan de deuren van de Bethelkerk open. Het orgel gaat spelen. Er
wordt bijna niet gesproken. Je ervaart de stilte. Rust in hoofd en handen. Toch gebeurt er veel.

Je ziet mensen in de banken tot zichzelf komen. Even de rust van de kerk ervaren. Je ziet mensen de handen
vouwen, misschien bidden voor het werk van Zingen in de Zomer of dingen die hen persoonlijk raken en bezig
houden. Misschien klein en teer. Het vervult een functie in de zomer.
Tijdens dit stil moment zijn er medewerkers aanwezig. Kunt u in het gebedenboek (dit is ook aanwezig in
het Kerkje aan de Zee) iets schrijven dat in het gebed gebracht wordt tijdens de avonden van Zingen in de
Zomer.

Het STILLE MOMENT is op de openingsdag 13 juli en op de slotdag 31 augustus
van 12:00 uur tot 13:00 uur.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu