Lichtdrager

lichtdrager

God's Lichtdrager
Een gedicht van Tante Bep uit ons archief (2007)


We weten hoe donker de wereld kan zijn
Er is zo veel honger, verdrukking en pijn
Maar juist in die wereld van angst en van wonden
Heeft God nu Zijn Hemelse Licht ons gezonden
Zijn Zoon kwam op aarde als mens, ons gelijk
Hij maakt door Zijn liefd' ons onnoemelijk rijk
Hij lag in een kribbe in doeken gewonden
Hij droeg aan een kruis, heel de last onzer zonden
Hij doet ons hart angst en donker verdwijnen
want Hij laat zijn heldre licht er in schijnen
Dan gaat in dat hart, dra zijn liefde ontbranden
dat willen wij werken, met hart, mond en handen
Want immers verlicht door die hemelse schijn
Dat mogen, dan moeten wij licht dragers zijn
Daarom komt tot iedereen de klemmende vraag:
"bent U, nee! niet morgen, niet straks, maar vandaag"!
Bent u zich bewust van uw roeping uw plicht?
Bent u al een drager van het hemelse licht?
Gaat U al met brandende harten door 't leven,
zodat u aan anderen dat Licht door kunt geven
De Meester, Hij roept u, laat Hem dan niet wachten
Maar geef Hem uw hart uw leven en uw krachten
Uw oog op Uw Redder, uw Heiland gericht.
Zo wordt u een drager van 't Hemelse licht!

Tante Bep
(Archief 2007)

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu