"Zingt de Heere een nieuw lied"

Ds G. Oberink heeft speciaal voor het starten van Zingen in De Zomer een column geschreven met als thema:
Zingt den Heere een nieuw lied; zingt den Heere, gij ganse aarde! Psalm 96 : 1 


Ik zag het gebeuren. De kleine jongen was aan het tellen. Z’n ogen schoten van het psalmbord naar z’n vingers. Ik begreep het meteen... wie heeft het als kind tijdens een dienst nooit gedaan? Ik telde vaak als ik de draad kwijt was. Ik telde het totaal aantal versjes dat we in een kerkdienst moesten zingen. Het aantal letters op het bord, het aantal regels... soms leek het alsof er een boodschap in zat. Al gingen de woorden dan soms over je hoofd heen, je telde en... luisterde en soms ineens... dan werd de orde van dienst echte liturgie (eredienst). Er ging wat van uit, je werd er door geraakt. 
 

Je hoort ook wel van mensen die dat soort dingen uit verveling doen, mij verveelde het niet, zeker niet als er dan ook echt gezongen werd. Ik heb altijd veel gehouden van zingen, van samen zingen vooral. Een aantal liederen worden je steeds meer eigen. Voor mij zijn dat Psalm 42 : 5* en Psalm 63 : 3*. Op allerlei kruispunten in het leven, werden ze me gegeven en naar mate je meer meemaakte- kregen ze steeds meer impact.
 

Het is goed deze en andere bijbelse liederen te leren en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Ik ben daarom blij, dat op zondagsschool, school en clubs gezongen wordt. De psalmen allereerst, maar ook de gezangen uit de schat der eeuwen en de kinderliederen voor jong en oud van nu. Zo mogen we het machtig Woord van de Heere blijven doorgeven en werken we samen aan een besef van gemeenschap en een gevoel van onderlinge band. Al kunnen de teksten soms best moeilijk zijn... voor wie kwam het volle begrip niet later, soms pas veel later. 
 

Zo wordt zingen tot ontspanning. Natuurlijk kost het energie de juiste toon te treffen, het ritme goed op te pakken, de woorden duidelijk uit te spreken. Maar toch ontspant het. De spanningen worden eruit gezongen. Lichaam en ziel richten zich op iets anders, iets dat dieper zit, hoger ligt.. Dagelijkse beslommeringen raken op de achtergrond.
 

We moeten daarbij wel steeds goed beseffen, dat het diepste doel van ons lied is: Gods eer. Waar we als kerk, gemeente, koor en als persoon zingen, gaat het om het wat Psalm 96 ons voorzingt: ‘wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.’*
 

Daarbij hoeven we ook niet bang zijn voor het gebruik van nieuwe teksten, nieuwe melodieën, nieuwe instrumenten. Niet wat wij mooi of gepast wat is er wat af gevochten in de geschiedenis is goed, wat de Heere looft is goed. Het gaat om het gebruik van onze gaven. Wat wij nu mooi vinden, werd eens verfoeid. Orgelmuziek in de kerk... de Mattheus-passion... de gezangen... eens verworpen en nu door velen als buitengewoon gewijd ervaren. 
 

Tijden mogen veranderen, datzelfde geldt voor stijl en smaak. Eén ding mag echter niet veranderen: Wij zingen tot Gods eer en bemerken dan tot onze dankbare verwondering, dat - waar de Heilige Geest ons met Zijn adem ons vrijmaakt en ons bestaan opent voor God- wij ons van onze zorgen vrij zingen. Ik wens u en ons allen die bijzondere ervaring van harte toe. Zeker ook de vele kansen deze zomerperiode in het Kerkje aan de Zee en woensdagsavonds in de Bethelkerk... Samen zingend de zomer door. ‘Heb jij, maakt u ff tijd?’
 

G. Oberink
 
* zie hieronder 

Psalm 42 : 5
Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
'
k Zal in dit vertrouwen levenen dat melden in mijn lied.
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nachtzingen,
daar ik Hem verwacht
en mijn hart,
wat mij moog’ treffen,
tot den God mijns levens heffen. 

Psalm 63 : 3
Wanneer ik wakend in de nachtmijn geest bij U, Heer',
laat vertoeven,
dan mag ik weer Uw goedheid proeven:
Uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich Uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer', is U zeer nabij,
door Uw hand word ik vastgehouden. 

Psalm 96 : 1
Zingt voor de Heer' op nieuwe wijze,
zing aarde, zing Zijn Naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor ‘t wonder van Zijn gunstbewijzen. 

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu