Puberende flauwekul?

                               
‘Hé jongens, ze vragen nog wat koperblazers om tijdens het kinderkerstfeest samen bij het kerkorgel te spelen. Kan ik de organisatie zeggen dat jullie mee doen?’
Hoopvol kijk ik mijn drie zonen (18, 16, 14) aan.
De realiteit negerend zie ik al de mooiste visioenen aan me voorbijtrekken: mijn man met de drie puberjongens als blaaskwartet bij het orgel, tijdens een volle kerkdienst.
Ik zit dan gewoon met mijn dochter in de kerk, net of er niks aan de hand is. En als dan de eerste mooie, zuivere klanken de kerk in galmen en iedereen het hoofd omdraait om te zien wie dat toch zijn, zie ik al die ogen van het blaaskwartet naar mij toe dwalen.
Met een glans van diep respect. Ik knik bescheiden, moet mezelf aan mijn dochter vastklampen om niet op de kerkbank te springen en mijn handen in de lucht te steken, met de vingers in V-vorm.
Ik zie de mensen langzamerhand groen uitslaan van jaloezie over zoveel kwaliteit, ik zie dat ze helem….
‘O nee, ik prakkiseer er niet over!’
‘Ha, nou, ik ook niet!’
En ik ook niet!’
Ruw word ik uit mijn droom gerukt. Ik kijk in drie norse gezichten, de negativiteit straalt hun uit de ogen. ‘En waarom dan niet?! Dat is toch prachtig?!’, vraag ik zwaar teleurgesteld en ook meteen al wat gepikeerd.
Ik ben net begonnen met het oefenen van de V(inger)-vorm.
‘Nou, dan moet er weer geoefend worden, en daar heb ik geen tijd voor, hoor!’
‘Ja, en die organist speelt totaal niet goed, ik wil niet met hem samenwerken.’De oudste komt met een uitgebalanceerd, zeer wijs klinkend antwoord: ‘En ik vind het flauwekul, al dat gedoe in de kerk.
‘Hoezo flauwekul?!’ Ik hoor mijn stem bijna overslaan en ik weet dat ik ze met dat geluid alleen nog maar meer op mijn nek krijg. ‘Het zou prachtig zijn als jullie die extra kerkdienst qua muziek nog  mooier konden maken!!
‘Nee, ik hou niet van al die fratsen. En dus doe ik er zelf ook niet aan mee.’ Na deze uitspraak is het jeugdige, dwarskoppige hek van de puberdam, zijn broers vullen hem naadloos aan: ‘Ja, dat domme gedoe altijd met dat kinderkerstfeest.
Sjonge, al die kinderen die zo nodig iets moeten zingen, of die vreselijk valsspelende fluitclubjes, of dat kinderkoor dat nog te droevig is om naar te kijken! ’
‘Precies! En al die fluttekeningen die elk feest weer aan een touwtje door de kerk slingeren.
Wat een dom gedoe toch.’
‘Ja, en je denkt toch zeker niet dat ik al die kinderversjes mee ga zingen, hè?! We zitten toch zeker niet meer op de kleuterschool?’ Nu moet ik ingrijpen: ‘Jongens, jullie weten de gedachte hierachter: school en kerk zijn één.
Het is voor je zusje (9) heel erg leuk als er een bekend kinderversje gezongen wordt. Denk daar ook eens aan!’ Maar mijn geweldig steekhoudende argument vindt geen vaste grond.
‘Ja, maar WIJ zijn er ook nog, hoor! Er worden toch ook geen puberversjes gezongen?!
En maar goed ook, trouwens. Al die flauwekul. Ik ga sowieso niet naar het kinderkerstfeest. Dus.’
‘Ik ga ook niet, we komen al vaak genoeg in de kerk met de Kerst!
‘En ik ga ook niet, ik zorg gewoon dat de koffie voor jullie klaar staat als je thuis komt.’Ergens heb ik respect voor deze laatste opmerking. De persoon  in kwestie weet niet eens hoe het senseo-apparaat werkt. Toch moet ik weer ingrijpen. Vind ik. ‘Jongens, jullie zijn veel te sarcastisch, dat mag niet. Iedereen beleeft het kinderkerstfeest op zijn of haar eigen manier, dat mogen jullie niet zo neersabelen! Hou daarmee op!
Maar wederom maakt het geen enkel verschil of ìk nu wat zeg of de lamp boven de eettafel. Dan laat mijn man eindelijk zijn bassende stem horen: ‘En wàt vinden jullie dan wèl leuk of zinvol of interessant om aan mee te doen in de kerk, stelletje negatievellingen?’ ‘Nou…eh… niks.
‘Inderdaad, niks. Doe maar gewoon.’‘Precies, al die flauwekul...’Maar mijn man geeft het nog niet op: ‘Neenee, zeg nou eens: wat zou er moeten veranderen aan het kinderkerstfeest? Met negatief doen schieten we niks op.’‘Nou... als Tiësto wat kerstgezangen zou gaan vertrancen!
‘Ja! Of als er een snackbarretje in de consistorie zou komen! Kerstpatatje na, zeg maar.’‘O, goeie! Of als Jan Vayne achter het orgel zou schuiven!
‘Hé, ik weet nog wat: als Herman Finkers de kerstpreek zou houden!!
De lummels kijken elkaar grijnzend aan, vol enthousiasme en klaar om nog meer te verzinnen. Ik hoor ze samenzweerderig verder mompelen en lachen, elkaar af en toe een dreun op de schouders gevend. ‘O, EN DIT IS ALLEMAAL GÉÉN FLAUWEKUL???’ roep ik uit, terwijl ik mijn stem hoor arriveren in een andere geluidsdimensie. Ik leg mijn V-oefenende vingers in mijn schoot en vraag me in vertwijfeling af wat er fout gegaan is in onze christelijke opvoeding. En vooral: wat we hier nu nog aan kunnen doen. Doemscenario’s trekken zich aan mijn ogen voorbij: we liggen met z’n allen op een ligbank bij een gezinstherapeut, wij als ouders serieus kijkend terwijl de lummels dubbelgebogen van het lachen elke vraag van de therapeut met volslagen onzin beantwoorden. Ik wil opspringen van de bank maar de therapeut duwt mij ruw terug. Dan voel ik wat trekken aan mijn mouw. Terugkerend in de realiteit zie ik dat ons dochtertje dicht tegen me aan gekropen is. Ach, dat lieve kind, eigenlijk is zij de enige waar ik nog een beetje hoop op heb wat betreft enthousiasme voor het kinderkerstfeest. Want haar tekeningen hangen nog jaarlijks in de kerk te wapperen en daar is ze maar wàt trots op. En ze stuitert nog altijd vrolijk naar voren om een liedje luidkeels mee te zingen tijdens het kinderkerstfeest. Ze trekt me aan mijn arm en ik begrijp dat ze wat wil zeggen. Ik buig mijn hoofd naar haar toe en hoor haar fluisteren: ‘Mam, ik hoef toch zeker niet wéééér voorin de kerk te zingen met het kinderkerstfeest, hè?
 Ik vind daar ècht niks aan, hoor! Dom gedoe...’ 


Frouk Alice Weijs - Kroek  

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu