'K zal eeuwig zingen van Gods goedertieren

Psalm 89: 1, berijmd.
dominee korten
Ik zal me eerst even voorstellen.
Ik ben op Urk   geboren en er op gegroeid.
Daar ben ik de HEERE
en m'n ouders nog altijd zeer dankbaar voor.

Het is een richting gevende tijd geweest voor m’n verdere leven. Ik heb op Urk, in het “Kerkje aan de Zee” “onthaast”, d.w.z. op hele noten, zingen geleerd. En met heel m’n hart en vol overgave. In de erediensten werden voornamelijk Psalmen gezongen en enkele gezangen. Later ben ik op het mannenkoor “Urker Zangers” gegaan. Het stond onder leiding van dirigent Frits Bode. Vaak was Klaas Mulder uit Kampen de organist. Ik was bariton en stond naast Joh Schrijver, die leerde je wel zingen. 
 

We wonen al dikke dertig jaar aan de “walle”.
Via omwegen ben ik predikant geworden. Eerst in Nieuwendijk NB en nu in Asperen. Bijna elk jaar gaan we met een hele ploeg gemeenteleden naar “Zingen in de Zomer”. De “vreemden” genieten er elk jaar van. Het is ons een grote vreugde ze iets van Urk te laten proeven.
Maanden erna heeft men het er nog over. Dit jaar komt op D.V. 1 december de mannenzanggroep “Eiland Urk” in de mooie grote kerk van Asperen zingen. 
 

Waarom zingen? Het is om God te loven, te prijzen, Hem groot te maken met Psalmen, gezangen en lofliederen. Waarom zingen? Wat beweegt zoveel Urkers, gasten van Zingen in de Zomer?
 Is het vanwege die prachtige beginregel uit Psalm 89? “Ik zal de goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen…..”
Goedertierenheid is misschien een wat ouderwets woord. Het Hebreeuwse woord is veelzijdig. Het betekent o.a. goedheid, genade, vriendelijkheid, liefdevol, trouw etc. De mooiste betekenis vind ik: genade.
Genade maakt je blij en doet je zingen.
Genade is gratie van God krijgen. Het is om niet. Het kost je niets.
 Vanwege onze zonde staan we schuldig voor God. We doen niet wat God van ons vraagt. We slagen zelfs niet om alleszins redelijke dingen te doen. God wijst ons daarvoor niet af. Dat is een ongelofelijk groot wonder. Omdat afwijzing in onderlinge omgang maar al te vaak wel gebeurt. Dat is absoluut geen reden om over te zingen. 
 Maar God is ons genadig in Zijn Zoon. Hij draagt de zonde, schuld, straf, die ik verdien. Denk aan het mooie lied van dubbel mannenkwartet Soli Deo Gloria: “… daar is kracht in het bloed van het Lam…..”
Geloven in Gods genade doet je dit lied van harte telkens weer zingen. Door Gods genade, mag ik Hem: “Abba Vader, lieve hemelse Pappa” noemen. Als je zondigt, ga zingen. Het verjaagt Gods tegenstander. 
 
Zing bv. het prachtige lied amazing grace,

verbazingwekkende genade..  
 
Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die ’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood en blind,
maar nu kan ‘k zien. 
 
Genade, die mij heeft geleerd,
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook,
 als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.
 
Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.
 

In Psalm 89 gaat het over de genade van de HEERE. Zingen is in de allereerste plaats zingen tot Gods eer. Soli Deo Gloria. Door over God’s genade  te zingen verheerlijken we Hem. Geven we Hem de plek, die Hem toekomt in ons leven. En in de tweede plaats is er een heerlijke zegen voor ons. Solo zang is mooi, het zijn er heel wat op Urk.
 
Ook zingen mannen, vrouwen, gemengd, kinderen, jongeren en ouderen zingen. Dat is ook heelmooi. In de gemeente samen zingen is geweldig. Ons zingen is een voorsmaak van later in de hemel. Dan is er een machtig groot hemels koor staande bij de glazen zee. Ze zingen Het Lam alle lof en dank toe. Want Hij offerde Zijn leven op!
 Als ik hoor hoe nu al bv. “Lichtstad met uw paarl’en poorten…” wordt gezongen. Hoeveel te mooier straks het eeuwige zingen in de hemel. Geen noot meer vals, niet net er tegen aan. Geen enkele dissonant. Wat heerlijk is het om nu zolang en op zoveel verschillende manieren tijdens Zingen in de Zomer te zingen van Gods onvoorstelbare genade. Tot het groot maken van God en bemoediging voor de blijde zangers, die genade van God kregen.  

 
Psalm 89 vers 1:   
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank’ len of bezwijken.   

Ds. T.J. Korten, Asperen
  

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu