Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

helfferich
Bovenstaande zin is de eerste zin uit het bekende lied dat we vorig jaar met elkaar als "gemeente van de Heer" hebben gezongen in het Kerkje aan de Zee.

 

Bovenstaande zin is de eerste zin uit het bekende lied dat we vorig jaar met elkaar als "gemeente van de Heer" hebben gezongen in het Kerkje aan de Zee. In canon nog wel! Het zijn mooie woorden die veel mensen ook aan zullen spreken. Ik moest er aan denken toen ik gevraagd werd om een column te schrijven.


Jarenlang kom ik inmiddels op Urk als vertegenwoordiger. Toch had ik tot een paar jaren geleden nog niet gehoord van het initiatief "Zingen in de Zomer" Iedere middag van twee tot drie uur is het mogelijk om bij elkaar te komen in het kerkje aan de Zee. Mensen uit verschillende kerken komen er bij elkaar. Kerkmuren lijken even niet mee tellen. Geen moeilijke discussies over allerlei geloofsdogma’s. Geen strijd tussen kerken onderling. We komen bij elkaar om de Heer te prijzen. Wat een prachtig initiatief. Vorig jaar mocht ik op een middag leiding geven aan een uurtje zingen.
 

Je gaat er naar toe, redelijk onbevangen. Je weet niet precies wat je te wachten staat. Natuurlijk ben je van tevoren geïnformeerd over hoe het zal gaan maar hoe het precies eruit gaat zien is voor een gedeelte afwachten.


Je ziet de "gemeente" en daarbij de gedachte hoeveel verschillende kerken zouden hier bijeen zijn? Hoeveel verschillende denominaties zouden er in dit kerkje bijeen zijn gekomen? Het lijkt niet mee te tellen. Het lijkt geen rol te spelen. We vinden met elkaar eenheid in het uitspreken van die zin: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God! Geen moeilijke vragen, geen onderlinge strijd maar vreugde.


Geweldig is het dat in de eenvoud dit kan ontstaan. Het is datgene wat mij zo erg aanspreekt. Dat mensen hoe verschillend ook de eenheid vinden in de Heer. Dat mensen zich kunnen verwonderen over de vreugde die ze ervaren in hun geloof. Of dat mensen bijeen komen om te zingen om even ruimte te vinden in de moeilijke periode die ze mee maken. Het is een voorrecht om dat mee te maken. Met elkaar gericht op onze Heer!
 

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot,
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.


Ook dit seizoen hoop ik weer aanwezig te zijn. "Heb je FF tijd?" is het onderwerp dat vast veel mensen aan zal spreken. In het kerkje van Hijum-Finkum (twee plaatsjes in het Noorden van Friesland) waar ik kerkelijk werker ben, hebben we afgelopen winter "een zingen in de winter" gehouden. En ook hier merkte je door de eenvoud dat er vreugde ontstaat, vreugde door het samen "groot"maken van Gods naam. Mensen worden geraakt door samen te zingen. Je gedachten gaan even opzij en er ontstaat openheid, ruimte. Zingen, tweemaal bidden! Het is maar al te waar.

Johan Helfferich

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu