Een gedachte met een opdracht….

Door Klaas de Boer

Het gebeurde  in een consistorie. Een ouderling kwam binnen en legde zijn Bijbel neer op de tafel. Ik zag dat daar wat opgeschreven stond. Een beetje nieuwsgierig las ik:

“DE ENIGE BIJBEL DIE VEEL MENSEN LEZEN,

 IS HET LEVEN VAN EEN CHRISTEN”

Toen dacht ik aan het werk van Zingen in de Zomer. En het flitste door me heen:  Hoe kunnen wij  door ons leven het woord van God zijn? Dat zou toch enorm zijn! We proberen het: door gesprekken, samen zingen, met muzikaliteit, een vriendelijk woord. Maar ook een passend gedicht, een woord van hart tot hart, een Kruispuntkrant en een vernieuwde website.Goed dat we dit doen. In verbondenheid.

We doen dit werk in afhankelijkheid, biddend. Op zien naar boven. Met aandacht voor de ander. Dan mag ook dat Zingen in de Zomer zijn!

Het kost immers niet zoveel om je hart wat te openen
Voor de mens om je heen met z’n vreugd en verdriet
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor de ander
Of is die ander je medemens niet?

 
Het kost maar zo weinig, je arm om een schouder
Of alleen maar een zachte druk van een hand
‘t  Is vaak voor de ander of hij heel even
in een klein stukje paradijs is beland.


Het kost zo weinig om een ander te geven
Iets wat jezelf ook zo heel graag ontvangt.
LIEFDE, Alleen door dat weg te schenken,
Geef je iets waar ieder mens naar verlangt.

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu