Een droom die toch geen bedrog is

Image
Ik droomde van een kerk, waar alle mensen zich thuisvoelen. Eenvoudige mensen, geleerden, doeners, denkers, vrouwen, mannen, jongens en meisjes.

Ik droomde van een kerk, waar alle mensen zich thuisvoelen. Eenvoudige mensen, geleerden, doeners, denkers, vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Mensen niet tegen elkaar, maar voor elkaar. In die kerk waren woorden als: "ik, hij, zij, jullie, die" afgeschaft. Het "jij" en "wij", dat was de omgangstaal. Zò gingen ze daar met elkaar om. Er was geen machtstrijd. Geen stond tegen de ander op. Het ging niemand om eigen gelijk, maar om Hem die geboren werd om te redden wat verloren was.

Ik droomde van een kerk, waar niemand zich bedienen liet, maar waar werd gediend. De één voor de ander. En waar ze het goed met elkaar meenden en het goede van elkaar dachten. Daar spraken ze open en openlijk. Niet over elkaar, niet tegen elkaar, maar mét elkaar. Omdat het om Hem ging, die gekomen was om te redden.

Ik droomde van een kerk, waar men de zorg voor elkaar niet alleen overliet aan de vakmensen. Waar voor ziel en lichaam aandacht was. Waar getallen en gelden, cijfers en statistieken, regels en richtlijnen slechts hulpmiddelen waren om mensen te laten zijn die ze waren. Omdat het om Hem ging, die kwam om te zoeken wat zonder Hem verloren dreigde te gaan.

Ik droomde van een kerk, waar niet op de tafel werd geslagen, en niet op de borst. Waar men elkaar niet de mantel uitveegde, maar de voeten waste. waar men één van hart en zinnen was. Zout wat het leven genietbaar maakt. Een kleine kudde, maar zelfbewust en licht verbreidend in een duistere wereld. Omdat het om Hem ging, Die ons daarin de weg wees.

Ik droomde van een kerk, waarin niet alleen van gisteren werd gesproken, maar meer van vandaag en morgen. Omdat men op een nieuwe morgen wachtte. Niemand zei: "Het is altijd al zo geweest" maar "Wat kunnen we vandaag doen?" of "Hoe zal het morgen zijn?" Zo liepen ze moedig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Omdat het om Hem ging, de Levende en Opgestane Heer.

Hij.....Zijn Koninkrijk is ònze toekomst, zeiden ze

Ik ontwaakte en zag toen een kerk, waar heel veel, misschien haast alles niet zo was. Ik twijfelde, verloor de moed, wilde terug naar mijn dromenwereld. Toen werd mij geleerd: Jouw droom is al oud. Al meer dan tweeduizend jaar oud. Opgeschreven door Matthéus, Marcus, Lucas en Johannes, Paulus en Petrus en nog zo vele anderen. In vele hoofdstukken en verzen.

En ik zag, mijn droom stond daar opgeschreven: "De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen ( Marc. 1 : 14) En ik begreep ineens: dromen genezen, dromen doen leven, voor dromen is het goed te leven

door dominee D.C. Hellinga.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu