De begroting rond? Lukas 12: 16-21

Stam

 Er is niets nieuws onder de zon. Twee broers. Ze moeten een erfenis delen. Maar de een wil niet. Gaat de ander naar de Heere Jezus, zeg mijn broer, dat hij de erfenis met mij dele.  Dan antwoordt Hij iets in de trend van: "Daar ben ik helemaal niet toe bevoegd en dat is Mijn werk ook niet. ik vind dat volkomen onbelangrijk. Want zelfs al heb je overvloed, je leven behoort niet tot je bezit". 

Die laatste woorden even vasthouden! Dan volgt een gelijkenis. Een hereboer heeft een topjaar. Nog nooit zoveel oogst gezien. Gouden schoven. Purperrode druiven. Vette olijven. De kerkvader Ambrosius ( die preekte veel moderner dan menig zg. "doorgezakte" dominee uit onze hoek in de kerk ) zegt schitterend en scherp in een preek tegen de hereboer: "ach man, je hoeft helemaal niet verlegen te zitten om bergruimte. Die is er in overvloed, in de schoot van de ellendigen, in de huizen van de arme naasten, in de mond van de arme kindertjes". Als die boer het daar had gebracht was hij waarschijnlijk rijker geworden dan alle Kattekers samen. Maar nee, als hij alles ziet zegt hij: "Mijn schuren (in het Grieks staat er merkwaardigerwijs "mijn apotheken") zijn te klein..ik breek het allemaal af, bouw hele grote
nieuwe terminals en silo's en dan stop ik met werken. Dan ga ik feestvieren en dan zeg ik tot mijn ziel (mijzelf) "man, je hebt vele goederen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink, wees vrolijk". Niet vreemd toch?. Doen toch heel veel van ons ook?. Na pensioen of VUT of prepensioen lekker reizen maken, mijn 'voorraad' opmaken, of elk jaar een paar maanden naar Spanje. Dat is toch heel normaal, wijs zelfs, hij speculeert niet maar gaat rentenieren van zijn kapitaal. Hij maakt zo de begroting op van zijn materiele bestaan, de rekening klopt. Alle posten dik in orde, tel maar mee. 'Dit mijn gewas’  'Deze mijn goederen' en 'Vele jaren'. Hij is nog kras dunkt me, doet volop mee in de economische sector, leest wellicht nog zonder bril, kan rekenen en schrijven. Een succesvol zakenman. Kan zo optreden in'Business Class' van Harry Mens. Mooie plannen. Nog een glas wijn,'welterusten lief.'. Droomland. 

Maar dan, midden in de nacht .een attaque, een hersenbloeding,
hartstilstand, misschien naar het toilet en van de trap.wie weet het. Hij blijft dood. Dat is schrikken. Dat stond niet op de 'begroting'. Alle posten klopten toch?. Ja, maar daar zijn zo van die onvoorziene posten die je wel in dit leven moet incalculeren. En zo niet dan geldt: 'Gij dwaas!'. Even een paar posten noemen?. 

1. Post één. De dood. Staat er altijd onzichtbaar bij, bij ons gereken. En komt meestal binnen zonder kloppen. Alleen al daarom kun je het best die begroting elke morgen als je wakker wordt even door God laten inzien. Ter controle. Dat is de beste levensaccountant die je maar kunt hebben. Beter dan hup, hup een slok thee of koffie en direct die TV aan en dan weg.

2. Post twee. De engelen. 'Hoe bedoelt u?' Nou, de engelen. In het Grieks ( ze willen straks dominees zonder klassieke talenkennis..in één woord, vreselijk!. Als je niet eens de talen geleerd hebt waarin Israël en de Heere Jezus spraken dan zakt het niveau van de prediking aanzienlijk!. Kijk maar naar al die zogenaamde voorgangers her en der..een enkeling uitgezonderd, is het met eerbied bedoeld, kinder niveau!) in t'Grieks dus, staat er 'nog in deze nacht zullen ze uw ziel van u opeisen. 'Ze, dat zijn de engelen, en dit geval niet de engelen des lichts maar de engelen van de satan. Want zei prof. Gunning niet ooit: 'Men wordt wat men liefheeft'.
 

3. Post drie. God. A.K. Straatsma vertelt van een directeur die zo heilig geloofde in de techniek, hij regelde een vlucht rond de aarde. Vliegtuig was zo volgeboekt. Niemand bang. Alleen de vrouw van de piloot: 'Ik ben bang dat er iets zal gebeuren'. 'Nee hoor, meid, geen angst, met alle scenario's is rekening gehouden'. Zegt zij: 'Ja maar. Je kunt toch nooit weten. God...'. Dan lacht hij haar midden in haar gezicht uit. 'God? Wat een dwaasheid!'
En alles gaat perfect. Elke dag weer. Het wordt een triomftocht. Dan komen ze terug. Vliegveld afgeladen. Muziekkorpsen. En dan..het wordt onweer... En in de verte zien ze de kist aankomen. Juichende mensen. In de toren klinkt echter: 'S.O.S. S.O.S. De bliksem slaat in...' Dan ziet men het vliegtuig brandend neerstorten. En de directeur staart radeloos en zegt als eerste: 'Is er dan toch een God?. 

Jezus zegt.."gij dwaas.. 'Niet dom hoor. Maar dwaas. Dwaas is wie in dit leven niet rekent met de dood, met de engelen, met God. Heel Zijn leven, ja, heel Zijn begroting is God alleen. Wijs! En u en jij? En ik? Wel, geloof het of niet, maar te sterven of te leven, is mij werk'lijk om het even. Hoe ook zij mijn aardse lot, ik rust in de Zoon van God.
 

Ds. P.J.Stam
   

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu