Bevrijdingsdag

vrjddadayvdayBevrijdingsdag.V-Day. Victory Day.
Men wist tijdens het einde van de tweede wereldoorlog dat die dag zou aanbreken.
Immers, D-day (Decison Day), de dag dat de geállieerden Normandie binnenvielen, de dag van de beslissing was al geweest.
De bevrijding was toen ingezet, het was slechts nog een kwestie van tijd.

Maar voor Nederland duurde het nog wel een jaar voordat de bevrijding echt voltooid was.
Voordat men echt  V-day (Victory Day), bevrijdingsdag kon gaan vieren.
Er moesten tussen D-day en V-day nog heel wat felle gevechten worden geleverd, maar de oorlog was feitelijk toch al beslist.
Hitler wist dat hij was overwonnen, maar probeerde nog zoveel mogelijk slachtoffers met zich mee te slepen (zoals met de strijd om Berlijn).

Zo is het ook met de geestelijke strijd. Satan is door de Heere Jezus al overwonnen aan het kruis en door Zijn opstanding (D-day), maar er moeten nog wel veldslagen worden geleverd, voordat uiteindelijk de Wederkomst (V-day) zal plaatsvinden.
ook satan weet dat hij is overwonnen, maar  ondertussen probeert hij nog zoveel mogelijk slachtoffers met zich mee te slepen.

Het geweldige is dat we satan niet in eigen kracht hoeven te verslaan, dat wordt ons immers beloofd in Gods Woord.
God rekent zelf met de boze af, maar wil ons toch laten meedelen in de eindoverwinning.
...En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren... (Rom 16:20 )
Zo hoeven wij als (geestelijk) ondergrondse verzetsstrijders in dit door de vijand nog steeds bezette gebied de strijd niet zelf te beslissen.
Maar als straks de strijdmacht binnentrekt en de victorie claimt mogen de verzetstrijders meedelen in de hulde.

Ondertussen mogen we weten dat onze koning weliswaar hier niet meer is, maar aan de overkant op afstand wel degelijk regeert.
Zoals koningin Wilhelmina tijdens de oorlog vanuit Engeland.
En toen de oorlog definitief afgelopen was kwam ze weer terug, weer in het midden van haar onderdanen.
Zo zal onze Koning ook weer terugkeren.
Maranatha!

En van die toekomst, daar mogen we nu al naar uitkijken, daar mogen we nu al van zingen.
Ook al is het misschien nog wel ijzig koud, nog winter in ons leven, we mogen immers al uitkijken naar de zomer.
Daarvan hebben we ook eens gezongen tijdens Zingen in de Winter....

(Lub Ras)

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu