Bevrijdingsdag

vrjddadayvdayBevrijdingsdag.V-Day. Victory Day.
Men wist tijdens het einde van de tweede wereldoorlog dat die dag zou aanbreken.
Immers, D-day (Decison Day), de dag dat de geállieerden Normandie binnenvielen, de dag van de beslissing was al geweest.
De bevrijding was toen ingezet, het was slechts nog een kwestie van tijd.

Maar voor Nederland duurde het nog wel een jaar voordat de bevrijding echt voltooid was.
Voordat men echt  V-day (Victory Day), bevrijdingsdag kon gaan vieren.
Er moesten tussen D-day en V-day nog heel wat felle gevechten worden geleverd, maar de oorlog was feitelijk toch al beslist.
Hitler wist dat hij was overwonnen, maar probeerde nog zoveel mogelijk slachtoffers met zich mee te slepen (zoals met de strijd om Berlijn).

Zo is het ook met de geestelijke strijd. Satan is door de Heere Jezus al overwonnen aan het kruis en door Zijn opstanding (D-day), maar er moeten nog wel veldslagen worden geleverd, voordat uiteindelijk de Wederkomst (V-day) zal plaatsvinden.
ook satan weet dat hij is overwonnen, maar  ondertussen probeert hij nog zoveel mogelijk slachtoffers met zich mee te slepen.

Het geweldige is dat we satan niet in eigen kracht hoeven te verslaan, dat wordt ons immers beloofd in Gods Woord.
God rekent zelf met de boze af, maar wil ons toch laten meedelen in de eindoverwinning.
...En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren... (Rom 16:20 )
Zo hoeven wij als (geestelijk) ondergrondse verzetsstrijders in dit door de vijand nog steeds bezette gebied de strijd niet zelf te beslissen.
Maar als straks de strijdmacht binnentrekt en de victorie claimt mogen de verzetstrijders meedelen in de hulde.

Ondertussen mogen we weten dat onze koning weliswaar hier niet meer is, maar aan de overkant op afstand wel degelijk regeert.
Zoals koningin Wilhelmina tijdens de oorlog vanuit Engeland.
En toen de oorlog definitief afgelopen was kwam ze weer terug, weer in het midden van haar onderdanen.
Zo zal onze Koning ook weer terugkeren.
Maranatha!

En van die toekomst, daar mogen we nu al naar uitkijken, daar mogen we nu al van zingen.
Ook al is het misschien nog wel ijzig koud, nog winter in ons leven, we mogen immers al uitkijken naar de zomer.
Daarvan hebben we ook eens gezongen tijdens Zingen in de Winter....

(Lub Ras)

Programma 2023

Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu