Valentijnsdag en Gods liefdeClips over Gods LIEFDE, opgenomen tijdens Zingen in de Zomer 2011.

Klik door voor een column over Valentijnsdag en Gods liefde ...


 

Valentijnsdag en Gods liefde

 Is de aarde met Sint-Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers met vreugde vervuld.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

En wat hierboven staat komt van Wikipedia, voila, nu weten jullie het!

Wikipedia is in principe door iedereen die te goeder trouw is te bewerken. Dat is ook een van de redenen dat Wikipedia geen garantie kan geven, wat betreft de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie.

Johannes 15:

12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

1Korinthiërs 13: 
4
De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers.

Zij doet niet gewichtig en is niet trots;  
5 Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd;

Zij neemt niemand iets kwalijk; 
6 Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. 
7 De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen,

Verwacht het altijd van God en houdt stand. 
8 Aan de liefde komt nooit een einde.

En deze stukken komen uit de bijbel, en voila, nu weten jullie dat ook!

De Bijbel is in principe door iedereen die te goeder trouw is te geloven. De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. Dat is ook een van de redenen dat de Bijbel garantie kan geven, wat betreft de juistheid en evenwichtige waarheid van de informatie.

Valentijnsdag en de liefde van God, wat hebben die nu met elkaar te maken?

Guess what?

Prijsavond Leuven, 4de editie.

Gods Liefde

14 Februari 2010

Pieter de Somer Aula

Leuven

bron: http://www.breeze.be/artikels/artikel-detail/valentijnsdag-en-gods-liefde/

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu