Valentijnsdag en Gods liefdeClips over Gods LIEFDE, opgenomen tijdens Zingen in de Zomer 2011.

Klik door voor een column over Valentijnsdag en Gods liefde ...


 

Valentijnsdag en Gods liefde

 Is de aarde met Sint-Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers met vreugde vervuld.

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.

En wat hierboven staat komt van Wikipedia, voila, nu weten jullie het!

Wikipedia is in principe door iedereen die te goeder trouw is te bewerken. Dat is ook een van de redenen dat Wikipedia geen garantie kan geven, wat betreft de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie.

Johannes 15:

12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

1Korinthiërs 13: 
4
De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers.

Zij doet niet gewichtig en is niet trots;  
5 Zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd;

Zij neemt niemand iets kwalijk; 
6 Zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. 
7 De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen,

Verwacht het altijd van God en houdt stand. 
8 Aan de liefde komt nooit een einde.

En deze stukken komen uit de bijbel, en voila, nu weten jullie dat ook!

De Bijbel is in principe door iedereen die te goeder trouw is te geloven. De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. Dat is ook een van de redenen dat de Bijbel garantie kan geven, wat betreft de juistheid en evenwichtige waarheid van de informatie.

Valentijnsdag en de liefde van God, wat hebben die nu met elkaar te maken?

Guess what?

Prijsavond Leuven, 4de editie.

Gods Liefde

14 Februari 2010

Pieter de Somer Aula

Leuven

bron: http://www.breeze.be/artikels/artikel-detail/valentijnsdag-en-gods-liefde/

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu