The Lord Bless You and Keep You (Lied vd week 7)

The Lord Bless You and Keep You
Live opname vanuit het Kerkje aan de Zee


The Lord bless you and keep you,
the Lord lift his countenance upon you,
and give you peace, and give you peace,
the lord make his face to shine upon you,
and be gracious, and be gracious,
the lord be gracious, gracious unto you.
Amen.
De Heer zegene en behoede U.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.
Amen  

Programma 2024

10 juli Chr. Mannenkoor Ichtus uit Sliedrecht
17 juli Chr. Mannenkoor 'Eiland Urk'
24 juli Chr. gemengd koor 'Immanuel'
31 juli Het Urker Mannenkoor 'Halleluja'
7 augustus Chr. Gemengd koor Urk
14 augustus Chr. Mannenkoor 'Urker Zangers'
21 augustus Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
28 augustus Chr. Mannenkoor 'Soli Deo Gloria'
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu