Jezus zal Hij heten

Als lied van de week publiceren we het lied "Jezus zal Hij heten"

Gezongen door Chr. Gemengd Koor Excelsior o.l.v. Minne Veldman. Opgenomen 19 december tijdens het Kerstconcert in de Rehobothkerk te Urk.
Met de kerstdagen hopen we het complete concert (met Kinderkoor De Blijde Stem, Jeugdkoor Let Us Worship en Chr. Gemengd Koor Excelsior) online te hebben staan.
(Klik door voor de originele clip en de tekst, geschreven door Minne Veldman)
JEZUS ZAL HIJ HETEN 

Over heel de wereld,
alle eeuwen door,
onder alle mensen
komt ellende voor.
Hongersnood en ziekte,
wreedheid en gevaar.
Wanneer leven mensen
in vrede met elkaar?

Vind maar eens een antwoord
op zoveel verdriet.
Zoiets zelf bedenken
kunnen mensen niet.
Maar naar Gods belofte,
telkens weer gedaan,
zal er een Verlosser
naar deze wereld gaan.

Jezus zal Hij heten,
Redder is zijn naam.
God is niet vergeten
beloften eens gedaan.
Hij geeft Immanuël,
is Zelf zijn volk nabij.
Zo redt Hij Israël,
maakt het van zonden vrij.

Adam mocht het horen,
heel in het begin,
dat er strijd zou komen
tegen Satan in.
Abraham en Jakob
hoorden ook Gods stem.
Hij gaf zijn belofte
en zij geloofden Hem.

Vele jaren later
in Jeruzalem
hoorde koning David,
man van Bethlehem,
dat zou blijven komen,
zittend op de troon
van het huis van Jakob
steeds weer een eigen zoon.

Jezus zal Hij heten,
Redder is zijn naam.
God is niet vergeten
beloften eens gedaan.
Hij geeft Immanuël,
is Zelf zijn volk nabij.
Zo redt Hij Israël,
maakt het van zonden vrij.

Micha en Jesaja
stelden het op schrift,
bij het volk van Juda
in het hart gegrift,
dat de Heer zal komen,
eens in Bethlehem,
noemden ook de namen
die spreken over Hem.

't Zijn dezelfde woorden,
nu in onze tijd,
die ook ons doen kennen
Gods barmhartigheid.
Want Hij is gekomen,
't mensgeworden Woord.
Hij geeft eeuwig leven
aan wie Hem toebehoort.

Jezus zal Hij heten,
Redder is zijn naam.
God is niet vergeten
beloften eens gedaan.
Hij geeft Immanuël,
is Zelf zijn volk nabij.
Zo redt Hij Israël,
maakt het van zonden vrij.

Als een Kind werd Hij geboren,
als een Zoon aan ons gegeven,
om te heersen uitverkoren,
om te geven eeuwig leven.
Daarom heet Hij Wonderbaar,
maakt Gods wil ons openbaar.
Hij is Zelf de God van kracht,
met eeuwig Vaderlijke macht.
Deze Koning van de vrede
wordt voorgoed door ons aanbeden.

Halleluja! God de eer!
Jezus Christus, eeuwig Heer!


© Copyright 2009 by MV Muziekprodukties Urk

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu