De Heilige Stad(Lied vd week 8)

 


De Heilige Stad

 

Ter gelegenheid van Hemelvaartsdag vestigen we de aandacht op een speciaal lied uit de Bethelkerk door Tijmen Felix en Jantina de Boer, begeleid door Dub de Vries, Melissa Venema en Geurt Souman.  Eén van de speciale hoogtepunten van de afgelopen Zingen in de Zomer uitvoeringen op video.

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!

‘t Hosanna in den hoge, ‘t Hosanna voor uw Heer!Terwijl ‘k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom:

Ik was in ‘t oud Jeruzalem, ‘k Stond aan den tempelzoom;

Ik hoorde kind’ren zingen: Een lied vol blijde klank;

en, ‘t was als paarlen Engelen zich juichend aan hun zang;

en ‘t was als paarlen Engelen juichend aan hun zang.

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!

‘t Hosanna in den hoge, ‘t Hosanna voor uw Heer!

Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen;

het kinderkoor verstomde, en de Eng’lenschaar verdween.

Ik zag een kruis verrijzen; toen werd het plots’ling nacht,

en klonk van gindse heuveltop, een stem: Het is Volbracht!

En klonk van gindse heuveltop, een stem: Het is Volbracht!

Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die uw Vorst veracht!

Hosanna in den hoge, hosanna, ‘t is volbracht!

En weder zag ‘k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid:

Een stad, die, als een bruid versierd, haar koning wachtend beidt.

‘k Zag straten van het zuiverst goud, door d’ open paarlen poort.

Miljoenen gingen uit en in; geen wanklank werd gehoord.

Maar onder harp- en cimbeltoon juicht mens en Eng’lenstem

tot eer van God en van het Lam, in ‘t nieuwe Jeruzalem;

tot eer van God en van het Lam, in ‘t nieuwe Jeruzalem;

Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd!

Hosanna in den hoge, Hosanna in eeuwigheid.

Hosanna in den hoge, Hosanna in eeuwigheid.

Programma 2024

10 juli Chr. Mannenkoor Ichtus uit Sliedrecht
17 juli Chr. Mannenkoor 'Eiland Urk'
24 juli Chr. gemengd koor 'Immanuel'
31 juli Het Urker Mannenkoor 'Halleluja'
7 augustus Chr. Gemengd koor Urk
14 augustus Chr. Mannenkoor 'Urker Zangers'
21 augustus Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
28 augustus Chr. Mannenkoor 'Soli Deo Gloria'
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu