Zingen op Urk in de Zomer ( Agnes)

Zingen op Urk in de zomer, het is een groot feest

Je moet er toch echt  een keer zijn geweest

Samen genieten van de zang, en Het Woord

Dat het nog zomaar kan, door de weeks, en ongestoord

Zoveel mensen die nog niet weten van Zijn Grote werk

Dat JEZUS het is die ons iedere dag versterkt

Heel veel energie, voorbereiding en veel tijd

Maar het weegt niets op tegen de eeuwig heerlijkheid

God schenkt een ieder gaven, de een de voet de ander de hand

Door het geloof, en door de Geest, voelen wij een familie band

Samen werken, en getuigen zingen tot Zijn eer

Mag ik ook u en jou uitnodigen, tot de volgende keer

 

  Agnes,2007

Programma 2023

Het Zingen in de Zomer seizoen 2023 loopt van 12 juli t/m 30 augustus.
Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu