Zingen in de Zomer 1

Zingen in de Zomer
Urk kent zijn "Zingen in de Zomer" 
en werd er rondom door bekend,
zodat er dan veel mensen komen
die graag door koorzang zijn verwend.

En 't oude eiland heeft zijn koren,
is ze ten volle toegewijd.
die laten heel graag van zich horen,
zowel in soort als kwaliteit.


Een Urker hoort zo graag het bruisen
en 't eeuwig zingen van de zee,
speurt hoger klanken in dat ruisen
en jubelt er, als 't kan, in mee.


Hij zingt met hart en ziel de woorden,
de tonen van het schone lied
zoals hij die van jongsaf hoorde,
maar ook de wijs die 't heden biedt.


Op woensdagavond in de zomer
proeft men op Urk de lofliedsfeer:
het is een lust om er te komen,
en wie er kwam die keert steeds weer.

De Urker zang doorbreekt de grenzen,
en velen, uit het hele land,
zien er vervulling van hun wensen
en hebben 't hart eraan verpand.

De koren zingen overtuigend
en maken indruk op 't gehoor,
't zij biddend, klagend, of ook jubelend:
daar zijn het Urker koren voor.

Kom dus naar 't Zingen in de Zomer,
het werd een landelijk begrip;
't is een genot voor elke komer,
al vraagt het soms een hele trip.


De zang is een uniek gebeuren
met lied'ren van het echte merk,
en altijd gastvrij open deuren
en altijd weer een volle kerk,
want Urk is in het zingen sterk!


onbekend

Programma 2024

Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 10 juli tm woensdag 28 augustus 2024, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ICHTHUS o.l.v. Martin Zonnenberg. Meditatie: Ds. A.C. Kelemen. Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne...
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK o.l.v. Gerrit Schinkel. Meditatie: Ds. M. Krooneman. • Piano en orgel: Jaap Kramer en Hugo van...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL o.l.v. Harm Hoeve. Meditatie: H.J. van der Wal. • Piano en orgel: Jorrit Woudt en...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH o.l.v. Bert Moll. Meditatie: Ds. Heikoop.• Piano en orgel: Jaap Kramer en Hendrik van Veen. Thema:...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK o.l.v. Thom Hesseling. Meditatie: Ds. G. Nederveen,• Piano en orgel: Jaap Kramer en Gerwin van...
MANNENKOOR URKER ZANGERS o.l.v. Jacob Schenk. Meditatie: Ds. W.J. Menkveld. Orgel: Martin Zonnenberg Vleugel: André van VlietFluit: Marjolein de...
URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Louwe Kramer. Meditatie: Ds. C. Budding. • Piano en orgel: Hendrik van Veen en Minne Veldman.
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA o.l.v. Jaap Kramer. Meditatie: Ds K.J. van der Sloot. • Piano en orgel: Hendrik...
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu