Pinkstervuur (Bep Kramer-van Dijk)

Gedicht uit ‘Kruimetjes brood’ geschreven door Bep Kramer-van Dijk.

Pinkstervuur 


Zij bleven in Jeruzalem
nadat hun Heer was heengegaan.
Eendrachtig waren zij bijeen
en hielden in gebede aan.

 
Zij baden om de Trooster, die
zou komen in het Pinksteruur.
Toen hoorden zij een sterke wind
en zagen tongen, als van vuur. 


Zij werden met Gods Geest vervuld.
Die Geest raakte hun lippen aan
En elk die daar vergaderd was,
Uit ieder volk, kon hen verstaan.

 
Cretenzen en de Arabier,
Romeinen, Parten en de Jood.
Zij hoorden in hun eigen taal
hen spreken van Gods werken groot. 


Zo ving de blijde boodschap aan
En gaat over de wereld voort
God gordt Zijn dienaars aan met kracht
En zij verkondigen Zijn Woord.

 
Wij vragen op het pinksterfeest:
O Heil’ge Geest die troostend kwam.
Daal neder in ons koude hart
en zet dat hart in vuur en vlam. 

Maak door Uw kracht ons hart bereid
om te gaan leven tot Gods eer.
Zo wordt Gods lof alom verbreid
en daal een stroom van zegen neer.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu