Lied voor Zingen in de Zomer op video


Van het door Jaap Bakker (columnschrijver voor onze site) speciaal voor Zingen in de Zomer geschreven lied, hebben we nu ook een video opname online gezet.


 (wijze: Waarheen pelgrims JDH 232)

Het lied wordt ook in de zangbundel van het Kerkje aan de Zee afgedrukt.


Wat zou er de aandacht wekken
van zo velen in ons land,
om als pelgrim op te trekken
naar ons Urk in Flevoland?
Om op woensdag daar te toeven,
wil men sfeer en vis er proeven?
Of de koren te gaan horen
in het dorp aan IJsselmeer?
Wat kan toch hen hier bekoren
dat ze komen telkens weer?

Als de Bethel-klokken galmen
spoeden zij zich naar Gods Huis,
krachtig klinken lied en psalmen
orgel juicht als feestgedruis.
Blijde boodschap van bevrijden
breekt de muren af die scheiden.
Geest van God woont in hun midden
en bindt mensenharten saam,
om te loven en te bidden
één te zijn in Jezus naam.

Kerkje aan de Zee is open
elke dag voor elk iets biedt,
en wie er komt binnenlopen
van gastvrijheid daar geniet.
"Kruispunt"-info meegenomen
zo is er een band gekomen
en langs wonderlijke wegen
is de vriendenstroom gegroeid.
God gaf ons Zijn rijke zegen:
Zingen in de Zomer bloeit.

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu