Lied voor Zingen in de Zomer op video


Van het door Jaap Bakker (columnschrijver voor onze site) speciaal voor Zingen in de Zomer geschreven lied, hebben we nu ook een video opname online gezet.


 (wijze: Waarheen pelgrims JDH 232)

Het lied wordt ook in de zangbundel van het Kerkje aan de Zee afgedrukt.


Wat zou er de aandacht wekken
van zo velen in ons land,
om als pelgrim op te trekken
naar ons Urk in Flevoland?
Om op woensdag daar te toeven,
wil men sfeer en vis er proeven?
Of de koren te gaan horen
in het dorp aan IJsselmeer?
Wat kan toch hen hier bekoren
dat ze komen telkens weer?

Als de Bethel-klokken galmen
spoeden zij zich naar Gods Huis,
krachtig klinken lied en psalmen
orgel juicht als feestgedruis.
Blijde boodschap van bevrijden
breekt de muren af die scheiden.
Geest van God woont in hun midden
en bindt mensenharten saam,
om te loven en te bidden
één te zijn in Jezus naam.

Kerkje aan de Zee is open
elke dag voor elk iets biedt,
en wie er komt binnenlopen
van gastvrijheid daar geniet.
"Kruispunt"-info meegenomen
zo is er een band gekomen
en langs wonderlijke wegen
is de vriendenstroom gegroeid.
God gaf ons Zijn rijke zegen:
Zingen in de Zomer bloeit.

Programma 2023

Het Zingen in de Zomer seizoen 2023 loopt van 12 juli t/m 30 augustus.
Wordt vervolgd. Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
Nadere informatie volgt later.
NIEUWS

© 2023 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu