Gedicht Welkom en Zie!Foto boven: Agnita Bakker-Post samen met haar kinderen.
Agnita schrijfster van het gedicht:
Welkom en Zie!

Welkom en zie...wat God ons schenkt,
hoe Hij in liefde ons gedenkt.
Weer een Zingen in de Zomer beleven,
wat een feest, aan ons gegeven!

Mensen, kom en zie, laat ons samen
Gods trouw en liefde beamen.
Laten we zingen en musiceren
om Gods grote naam te eren!

In het Kerkje aan de Zee en Bethelkerk
Welkom en zie, want God gaat door met Zijn werk.
Gebruikt mensen, u en ik, iedereen is nodig,
werkelijk, voor God is niemand overbodig!
Welkom en zie.. we gaan weer zingen
van grote en onvoorstelbare dingen.
Van Gods liefde voor mensen, nietig en klein,
gewassen door Zijn bloed, schoon en rein!

Wees welkom Heer Jezus in mijn leven,
zien naar U, ja dat doet mij beven.
Neem mijn leven, mijn dank, mijn stem:
Jezus de Koning, alle eer zij voor Hem!

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu