De Hemel deed Hem blij verwachten

  
De hemel deed Hem blij verwachten,
de Zoon des Vaders kwam weer thuis.
Op wolken werd Hij voortgedragen,
Hem wachtte weer het Vaderhuis.
Hij liet op d' aard Zijn vrienden achter,
aan hen de Heilige Geest beloofd.
Die Hij met kracht tot hen zou zenden,
en door hen op Zijn woord geloofd.

Door hemelkoren blij ontvangen,
bejubeld met hun lofgezang.
En naast Zijn Vader weer gezeten,
weerklinkt hun vreugdevolle zang.
In 't schitterend kleed dat Hij doet dragen,
en om Zijn schouders gedrapeerd.
Wordt Jezus voor Zijn trouw volbrengen,
van Vaders opdracht nu geëerd.

Een nieuwe opdracht Hem gegeven,
woningen bouwend in Gods huis.
Waar al Gods kinderen zullen wonen,
't vervolg van lijden en van kruis.
Want boven alle gouden sterren,
die glinsterend aan de hemel staan.
Mogen zij die door God geroepen,
verblijdt hun woning binnengaan.

Nog eenmaal zal Hij wederkomen,
daalt Jezus op de wolken neer.
Dan zullen alle volkeren knielen,
voor Hem als Koning en als Heer.
Zijn Koninkrijk is dan gekomen,
als Hij op d' aarde vrede sticht.
Dat naar de plannen van Zijn Vader,
voor aller oog wordt opgericht.
Justus A. van Tricht
 

Programma 2023

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO O.L.V. LOUWE KRAMER, MEDITATIE: A.C. KELEMEN, THEMA: 1 - GOD IS ÉÉN, BEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN...
URKER GEMENGD KOOR IMMANUËL O.L.V. HARM HOEVE, MEDITATIE: DS. W.J. MENKVELD, THEMA: 3 - GETAL VAN VREUGDE, BEGELEIDING: JAAP...
CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA EN CHRISTELIJK GEMENGD KOOR GLORIFY,O.L.V. JAAP KRAMER, MEDITATIE: DS. MARK DE JAGER ,THEMA: 5 -...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK, MEDITATIE: DS. K. STAAT, THEMA: 7 - HET GETAL VAN VOLHEID EN RUST,BEGELEIDING: HARRY HAMER. WEEK 4...
MANNENKOOR URKER ZANGERS, DIRIGENT: JACOB SCHENK, MEDITATIE: DS. K. VAN DER SLOOT, THEMA:: 8, HET GETAL VAN DE GENADE, BEGELEIDING:...
MANNENENSEMBLE MEN OF HOPE O.L.V. MARTIN MANS THEMA: 10, HET GETAL VAN GODS WETMEDITATIE: PROPONENT H.J. VAN DER WALORGEL: JAAP KRAMERPIANO:...
HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH O.L.V. BERT MOLLLOCATIE: BETHELKERK URKMEDITATIE: DS. G. NEDERVEENTHEMA: 12, HET GETAL VAN ISRAELORGEL, PIANO: JAAP KRAMERTROMPET:...
CHRISTELIJK GENEMUIDER MANNENKOOR STEREO O.L.V. HARM HOEVE LOCATIE: BETHELKERK URK MEDITATIE: DS. B. NOTEBOOM THEMA: 144.000, DE SCHARE DIE NIEMAND...
Zangmiddagen vinden plaats op werkdagen vanaf woensdag 12 juli tm woensdag 30 augustus 2023, van 14:00 uur tot 15:00 uur.
NIEUWS

© 2024 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu