CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’
MEDITATIE JEUGDPASTOR S. BAKKER
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN HARRY HAMER

WEEK 2 . 20 JULI 2022
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR

We kijken vol verwachting uit naar deze bijzondere avond.
Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’ zal deze avond voor ons
zingen. Dat doet dit compacte mannenkoor altijd op de
voor hen typerende, enthousiaste manier. Met een zuivere
klank. De mannen dragen Gods rijke boodschap van liefde
en genade muzikaal en zingend uit.
Het koor is op de kop af 1997 opgericht. Als we goed
kunnen tellen is dat dus 25 jaar! Een bijzondere mijlpaal,
waarmee we de mannen van harte feliciteren.
Dirigent Jaap Kramer (1979) weet wat zijn mannen
aankunnen en met zijn handen en zijn hele lijf leidt hij
ze op meesterlijke wijze langs het hoog en laag. Langs
het hard en het zacht. Langs het vlotte en het gedragen.
Jaap komt uit een muzikale familie en begeleidde op zijn
twaalfde jaar al de gemeentezang op het orgel. Al sinds
zijn 17e is hij de dirigent van Soli Deo Gloria. Vanaf de
oprichting: dus ook hij doet dit al 25 jaar!
Dat deze avond een muzikale aanrader wordt, is zeker.
Het is altijd een muzikaal feest met mannenkoor ‘Soli Deo
Gloria’ en met het jubileum in het achterhoofd zal dat dit
jaar vast en zeker een nog groter feest gaan worden