Startdag Zingen in de Zomer

Programma Startdag Zingen in de Zomer 13 juli 2022:

12:00 uur: Bethelkerk: Stil Moment

11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

14:00 uur: Bethelkerk: Vocaal Ensemble De Twente Zangers

16:00 uur: Bethelkerk, Inloop Orgelconcert Gert van Hoef

19:30 uur: Bethelkerk, Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’


STIL MOMENT

Onze tijd kent weinig stilte. We leven in een onrustige tijd. Er is van alles aan de hand. Crisis, oorlog,
onzekerheid. Het stormt in ons leven. Momenten van rust en stilte zijn meer dan ooit nodig. In de stilte
word je gevormd. Een lied zegt: “Wees stil voor het aangezicht van God”. De profeet Elia ontmoette God in
een zachte wind. Even stil zijn. Even onze handen laten rusten.

Ook bij Zingen in de Zomer zoeken we op de eerste en laatste middag van het Zingen in de Zomer een
moment van stilte. Rond 12:00 uur gaan de deuren van de Bethelkerk open. Het orgel gaat spelen. Er
wordt bijna niet gesproken. Je ervaart de stilte. Rust in hoofd en handen. Toch gebeurt er veel.

Je ziet mensen in de banken tot zichzelf komen. Even de rust van de kerk ervaren. Je ziet mensen de handen
vouwen, misschien bidden voor het werk van Zingen in de Zomer of dingen die hen persoonlijk raken en bezig
houden. Misschien klein en teer. Het vervult een functie in de zomer.
Tijdens dit stil moment zijn er medewerkers aanwezig. Kunt u in het gebedenboek (dit is ook aanwezig in
het Kerkje aan de Zee) iets schrijven dat in het gebed gebracht wordt tijdens de avonden van Zingen in de
Zomer.

Het STILLE MOMENT is op de openingsdag 13 juli en op de slotdag 31 augustus
van 12:00 uur tot 13:00 uur.

Programma 2022

De zangmiddagen vinden vanaf 13 juli t/m 31 augustus op werkdagen plaats in het Kerkje aan de Zee te...
CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘EILAND URK’ MEDITATIE DS. T. KOSTER BEGELEIDING HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT WEEK 1 STARTAVOND .
CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’MEDITATIE JEUGDPASTOR S. BAKKERBEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN HARRY HAMER WEEK 2 . 20 JULI 2022 LOCATIE...
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URKMEDITATIE: DS. H.J. ZUIDHOFTHEMA: BESCHERMENDE HANDENBEGELEIDING: HENDRIK VAN VEEN EN MINNE VELDMAN WEEK 3 . 27 JULI 2022LOCATIE...
MANNENKOOR ‘URKER ZANGERS’Dirigent Jacob Schenk MEDITATIE DS. K. VAN DER SLOOTTHEMA: GEVOUWEN HANDENBEGELEIDING MINNE VELDMAN EN HENDRIK VAN VEEN WEEK 4...
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR ‘CRESCENDO’ Dirigent: Louwe Kramer THEMA: DRAGENDE HANDEN MEDITATIE DS. A.C. KELEMEN BEGELEIDING JAAP KRAMER EN HENDRIK VAN...
JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUËL’ Dirigent Harm Hoeve MEDITATIE DS. W. P. EMAUS GENEZENDE HANDEN BEGELEIDING JAAP KRAMER EN JORRIT...
HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE Dirigent Joost van Belzen MEDITATIE PROPONENT H.J. VAN DER WAL THEMA DOORBOORDE HANDENBEGELEIDING MARTIN ZONNEBERG EN JAAP...
HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’ Dirigent Bert Moll MEDITATIE DS. MARK DE JAGER THEMA ZEGENENDE HANDEN WEEK 8 . 31 AUGUSTUS 2022...
NIEUWS

© 2022 Zingen in de Zomer.

Designed by: www.urk.nu