Voor 2021 willen we iedereen veel heil en zegen wensen, maar bovenal mogen we Gods BELOFTE doorgeven,
zoals verwoord in het laatste lied dat we in 2020 mochten uitzenden:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/zidz-nieuwsberichten/2145-veel-heil-en-zegen-voor-2021 - - localhost(127.0.0.1) - 05-07-2022 02:53:08 Europe/Amsterdam) - Server: oranje.zingenindezomer.nl