jgki


Het videoverslag van de Zingen in de Zomer avond op  woensdag 18 juli  met Jong gemengd koor "Immanuel" o.l.v. Harm Hoeve.

Gesproken woord: ds. J. Tadema. thema: Van harte welkom bij Jezus
Orgel en piano: Jaap Kramer 

De videoreportage van de avond met het Urker Mannenkoor "Hallelujah"verwachten wij in de loop van de week gereed te hebben.

 

 

 

[

]

Programma:
Samenzang "Is hier een hart"
Samenzang "Komt, kinderen, niet dralen"
Samenzang "Jezus is wachtend"
Immanuel met de gemeente: Genade, zo oneindig groot
Opening
Samenzang: "Hoort, Jezus noodt u"
Schriftlezing: Matheus 11: 25 t/m 30
Gebed
Samenzang: Zoek eerst het koninkrijk
Immanel : Santo, santo, santo, mi corazon
Immanuel: Psalm 116
Samenzang: Psalm 42 : 5 en 7
Meditatie: van harte welkom bij Jezus
Tekst: Mat. 11:28
Komt to Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven
Samnzang: Kom tot uw Heiland
immanuel: You are my all in all
Immanuel: Zie de stroom van Jezus liefde
Immanuel: een vaste burcht is onze God
Samanzang met collecte: Prijs mijn ziel
Immanuel: Gaan met God
samenzang: U heb ik nodig
Dankgebed
Samenzang: Ik zie een poort wijd open staan
Sluiting
Immanuel: Zegenlied

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/zangavonden/zangavonden-2012/193-videoverslag-avond-met-jgk-immanuel - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 24-10-2020 08:54:00 Europe/Amsterdam) -