{rawcontent rc=78}Samenzang Psalm 87 tijdens Urkerdagconcert 2010

Opent Uwen Mond


Klik door voor  voor meer clips van samenzang tijdens Zingen in de Zomer.

Dan ga ik op tot Gods altaren.(Psalm 43:4)
Zingen met Jaap Kramer tijdens de slotavond van Zingen in de Zomer 2009.

Breng rust in mijn leven, geef vrede vandaag.
Samenzang slotavond ZidZ 2009 m.m.v. Soli Deo Gloria, o.l.v. Jaap Kramer. Vleugel: Jacob Schenk. Orgel: Minne Veldman. Tekst: Margreeth Ras - Van Slooten
 Het blijkt dat deze tere tekst veel mensen diep aanspreekt. Woensdagavond werd het lied gezongen waarbij Soli Deo Gloria de tegenstem verzorgde, het was voor velen een onvergetelijk ervaring om daarbij de tekst vanuit hun hart mee te mogen zingen...
We hopen dat dit lied  ook via dit medium, de computer,  U mag bemoedigen en troosten met de wetenschap dat, door Genade en Vergeving,  Zijn rust ook op U wacht!  Soli Deo Gloria!


Laat de vlam weer branden


Samenzang, samen met het Gereformeerd Kerkkoor Urk, tijdens de 7e Zingen in de Zomer avond in de Bethel kerk te Urk op 19 Augustus 2009. Begeleiding op het orgel door  Albert Metz.Er is een God die hoort

Samenzang gezongen in de Bethelkerk te Urk tijdens de 6e avond van Zingen in de Zomer op 12 Augustus 2009. Organist is Harry Hamer.


Groot is Uw trouw

Samenzang gezongen in de Bethelkerk te Urk tijdens de 6e avond van Zingen in de Zomer op 12 Augustus 2009. Organist is Harry Hamer.

De Ware Kerk
Samenzang  in de Bethelkerk te Urk tijdens de 6e avond van Zingen in de Zomer op 12 Augustus 2009. Organist is Harry Hamer.
Dit verzoeklied werd aangevraagd met als motivatie: Dat is ZidZ. Allemaal verschillend en toch kinderen van één Vader.
De video is speciaal  opgedragen aan onze bezoeker uit Australie die hier ook in beeld komt (achteraan in  rolstoel met oranje jas)


De Heer is God en niemand meer

Samenzang gezongen in de Bethelkerk te Urk tijdens de 6e avond van Zingen in de Zomer op 12 Augustus 2009. Organist is Harry Hamer.Geef mij rust, hemelrust (Margreeth Ras/Van Slooten)

Samenzang gezongen in de Bethelkerk te Urk tijdens de 4e avond van Zingen in de Zomer op 29 juli 2009.
Organist is Evert van de Veen.... want U kent mijn naam... U geeft rust, Eeuwig rust.
Gezongen tijdens de 4e Zingen in de Zomer in de Bethelkerk te Urk op 29 juli met begeleiding van Johan Bredewout achter de vleugel en Evert van de Veen achter het orgel.Zie ons wachten aan de stromen

"Zie ons wachten aan de stromen", samenzang gezongen in de Bethelkerk te Urk tijdens de 5e avond van Zingen in de Zomer op 5 augustus 2009. (m.m.v. Jong gem. koor Immanuel). organist is Jaap Kramer. Panfluit: Jacoba Roos


Mijn hart, o  Hemelmajesteit

Eén van de eerste liederen van de samenzang van de 4e woensdagavond  van Zingen in de Zomer 2009, vol overgave gezongen door oud en jong, hier draaide het allemaal om!!Meer samenzang clips van ZidZ:
{rawcontent rc=32}

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/zangavonden/zangavonden-2009/112-samenzang-videoclips - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 18-02-2020 19:17:17 Europe/Amsterdam) -