Weblog

Image Het stormde vanavond.(10 september 2007)Toen ik vanuit het ”Wakend Oog” kwam. Keek ik nog even over de dijk en het water.

 Een Machtig Maker
Video opname vanuit de Bethelkerk 29 Augsutus 2007

Zingen is een machtig iets. Niet alleen machtig mooi, maar ook een gebeuren dat macht heeft om de mens te raken.

Jaap Bakker

 


De Heilige Stad

 

Ter gelegenheid van Hemelvaartsdag vestigen we de aandacht op een speciaal lied uit de Bethelkerk door Tijmen Felix en Jantina de Boer, begeleid door Dub de Vries, Melissa Venema en Geurt Souman.  Eén van de speciale hoogtepunten van de afgelopen Zingen in de Zomer uitvoeringen op video.

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing uwe Vorst ter eer!

‘t Hosanna in den hoge, ‘t Hosanna voor uw Heer!


Prijst Adonai
Stam

 Er is niets nieuws onder de zon. Twee broers. Ze moeten een erfenis delen. Maar de een wil niet. Gaat de ander naar de Heere Jezus, zeg mijn broer, dat hij de erfenis met mij dele.
The Lord Bless You and Keep You
Image

Wat ik met Crescendo heb.......

Mijn diepste zielenroerselen komen werkelijk boven.
Wanneer ik aan ons mannenkoor Crescendo denk.
God wijst mij een weg
opwekking 429

Image
Ik droomde van een kerk, waar alle mensen zich thuisvoelen. Eenvoudige mensen, geleerden, doeners, denkers, vrouwen, mannen, jongens en meisjes.

Een machtig Maker
Opwekking 617
Live opname vanuit het Kerkje aan de ZeeEen machtig Maker
formeerde mijn hart.
Hij nam voor de tijd begon
mijn leven in zijn hand.
Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
en hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
waarheen ik ook zal gaan.

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
en hoort mij als ik roep.


Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt.
Hij ziet jouw stil verdriet
en luistert als je roept,
en luistert als je roept.  

zie ook Jesaja 43:1,4, 64:8, Efeze 1:3-6
helfferich
Bovenstaande zin is de eerste zin uit het bekende lied dat we vorig jaar met elkaar als "gemeente van de Heer" hebben gezongen in het Kerkje aan de Zee.

 
Houd me dicht bij U
opwekking 616

Live opname vanuit het Kerkje aan de Zee


Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap, Heer.

U alleen begrijpt
wat ik nodig heb;
uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart,
breng mij terug naar U.

U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel, houd mij heel dicht bij U.
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/weblogmenu?start=91 - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 05-12-2021 00:36:21 Europe/Amsterdam) -