Geen afbeelding

Een video van een half uur  met de openening, schriftlezing (Efeze 4: 20-24) en een korte meditatie tijdens de slotavond van ZidZ 2009 van Klaas de Boer over het thema: "Ben je anders?"
De samenzang begint met "Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot" waarna een opname volgt van Soli Deo Gloria met "Heer mijn hart zoekt U te vinden" .

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/videos-meditaties/20-meditatie-slotavond-2009 - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 04-12-2021 23:21:38 Europe/Amsterdam) -