Geen afbeelding
Deze zondag staat er ook weer een nieuwe meditatie online, ingeleid en afgesloten met liederen uit de samenzang. Het betreft de meditatie van ds. Jonkman op de avond van 29 juli j.l. over het thema: "Herkend - worden"

... want U kent mijn naam... U geeft rust, Eeuwig rust. 


(plm 40 min.)

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/videos-meditaties/17-meditatie-4-qherkend-wordenq - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 05-12-2021 00:10:25 Europe/Amsterdam) -