We hebben voor deze zondag weer een montage gemaakt rondom het gesproken woord van de voorlaatste week. (22 juli) Ds. T. Veenstra spreekt over het thema: Hoezó, anders dan anders?!. Dit wordt omgeven door prachtige samengezongen en bemoedigende liederen, geweldig begeleid door Dub de Vries.


Slotlied: Volle verzeek'ring, jezus is mijn
En Jaap Kramer verkeerde in de veronderstelling dat hij de muzikale leiding had, maar bij het slotlied accepteerde hij geamuseerd dat die op magistrale wijze door iemand anders werd overgenomen. Ook dat was weer anders dan anders... Klik door voor nog geen drie kwartiertjes die de moeite waard zijn om eens voor te gaan zitten!


Slotlied:

3. Volle verlossing, gans vrij te zijn,

'k mag alles leggen in Zijne hand;

't harte naar boven, 't oog hemelwaarts;

zo Jezus volgen naar 't Vaderland.

Refrein:

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland; Jezus is mijn!

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

in mijne Heiland; Jezus is mijn!

4. Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!

Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!

'k mag altijd wand'len aan Jezus zij,

'k mag nu steeds leven voor mijnen God.

Refrein: Dit is mijn vreugde...

.

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/videos-meditaties/16-meditatie3-hoezo-anders-dan-anders - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 05-12-2021 00:00:08 Europe/Amsterdam) -