Geen afbeelding
Videoreportage met meditatie van Klaas de Boer tijdens de eerste Zingen in de Zomer - op 8 juli j.l.

Thema: Het moet anders!


Lezing: johannes 21 : 6 t/m 11

Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het (net) uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee; maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen. Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drieënvijftig; en hoewel er zovele waren, scheurde het net niet.


Samenzang:
Wees stil voor het aangezicht van God,
Gebed

Samenzang: Ere zij aan God, de Vader

Gesproken woord: Het moet anders!

 

Dankgebed


Valerius gemengd koor zingt:
(De gemeente zingt het 3e vers mee)  Ga niet naar huis zonder Jezus

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/videos-meditaties/14-het-moet-anders-20091 - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 23-10-2020 13:27:48 Europe/Amsterdam) -