Geen afbeelding

2e Pinksterdag was het Gereformeerd Kerkkoor en de Sing-Inn band te horen tijdens de gemeente Pinksterdienst in sporthal de Schelp te Urk. Hiervan is een audio opname beschikbaar.
Het Hervormd Kerkkoor verleende medewerking aan de zangdienst in Hervormde Kerk De Ark. Hiervan zijn video opnames gemaakt, het derde deel hiervan is nu gereed.
(Klik door voor de opnames)
3e deel Video zangdienst De Ark: (36 minuten)

1) Samenzang Lichtstad met uw paarlen poorten
2) Hervormd Kerkkoor:
- Leid vriend'lijk licht
- 'k Heb gehoord van een stad
- Kijk eens om je heen
3) Samenzang Schoon tehuis voor moede pelgrims
4) Samenzang Waar kennis schiet tekort
5) Wegzending en zegen
6) Orgelspel

Het tweede deel (met de meditatie van ds. Oberink)  volgt binnenkort.

1e deel Video zangdienst De Ark: (41 minuten)

Video: Lub Ras. (Het beeld dit  deel zal nog worden gecorrigeerd naar breedbeeld. )
1) Orgelspel
2) Zingen  Gods verborgen omgang vinden
3) Tekst Jesaja 12:3
4) Zingen Gezang 83:1 en 2 Komt allen, deze dag
5) Belijden Heidelbergse Catechismus Zondag 20 vraag 53 - Wat geloof je van de Heilige Geest?
6) Zingen Gezang 87:1 Ruis, o Godsstroom der genade
7) Gebeden
8) Zingen Heer', ik hoor van rijke zegen
9) Hervormd Kerkkoor:
- 'Ben een Konink'lijk kind
- Amen
- Gouden harpen ruisen (refrein ook door gemeente)


Geen afbeelding
Gemeentedienst in de Schelp met Ger. Kerkkoor en Sing-Inn band.  (Foto: Luuk Schudde)

Audio gemeentedienst m.m.v. Ger. Kerkkoor en Sing-inn band:
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/video-verslagen-andere-evenementen/ov-evenementen-2008/305-video-audio-zingen-met-pinksteren - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 01-12-2020 21:38:41 Europe/Amsterdam) -